Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie Nr 19 Dyrektora Szkoły z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych … Czytaj dalej

Powiększ tekst
Wysoki kontrast