Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Ważny temat – plakaty ekologiczne naszych dzieci

Działania uczniów koncentrowały się wokół tematyki małej ekologii, ochrony humanitarnej zwierząt, edukacji przyrodniczej.

Mali artyści podczas tworzenia plakatu rozwijały zainteresowania treściami z zakresu edukacji regionalnej, obywatelskiej, jak i prozdrowotnej.

Prace powstały podczas nauczania na odległość pod opiekuńczym okiem pani Izy Przybyłki-Frąckowiak – nauczyciela techniki i muzyki.

Konkurs KANGUR Matematyczny w SP28 – ZDALNIE

W tym roku Konkurs KANGUR Matematyczny zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Konkurs główny będzie poprzedzony konkursem próbnym.

Każdy uczestnik otrzymał już przez mobiDziennik swój indywidualny login i hasło oraz Instrukcję dla uczestnika konkursu.

Po zalogowaniu się prosimy w profilu konta uzupełnić imię i nazwisko uczestnika konkursu. 

Konkurs odbędzie się w różnych terminach w zależności od kategorii.

KategoriaKlasaKonkurs próbnyKonkurs główny
KADETklasy 7 i 825 maja (poniedziałek), godz. 14.002 czerwca (wtorek), godz. 16.30
BENIAMINklasy 5 i 625 maja (poniedziałek), godz. 17.003 czerwca (środa), godz. 17.00
MALUCHklasy 3 i 426 maja (wtorek), godz. 14.004 czerwca (czwartek), godz. 16.30
ŻACZEKklasy 226 maja (wtorek), godz. 16.305 czerwca (piątek), godz. 16.30

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i dobrych wyników!

PILNE! Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych na r. szk. 2020/2021

Uwaga! 
Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych: więcej na stronie TUTAJ
Pismo w tej sprawie z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania TUTAJ

6 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych.

REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się w terminie od 6 do 27 kwietnia.   

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

więcej można przeczytać w zakładce Rekrutacja

Powiększ tekst
Wysoki kontrast