List otwarty na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice,
Drodzy Uczniowie.

Za nami wyjątkowy rok szkolny. Gdy we wrześniu opracowywaliśmy plan pracy wydawało się, że kłopoty związane ze strajkiem nauczycieli były szczytem zawirowań jakie dotknęły Szkołę. Przekonani, że wszystko wróciło do ,,normalności” zaplanowaliśmy wiele wspaniałych przedsięwzięć. Wszystko wydawało się takie przewidywalne. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że z dnia na dzień znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Konieczne ze względu na bezpieczeństwo stało się zorganizowanie zdalnej edukacji. Szkoła podołała temu trudnemu zadaniu. Dziś wiemy, które z zastosowanych rozwiązań się sprawdziły, a które wymagają doszlifowania. Nauczyliśmy się nie tylko jak uczyć, ale także jak doceniać pracę naszych wychowanków. Dowiedzieliśmy się także, że zdalne nauczanie wymaga od ucznia samodyscypliny i odpowiedzialności za własną edukację, od nauczycieli więcej czasu na przygotowanie zadań i ich poprawę,
a od rodziców włączenia się w proces nauki swoich dzieci.

 Gratuluję absolwentom ukończenia Szkoły i wysokich wyników w nauce. Na ten sukces złożyła się Wasza praca, a także zaangażowanie Nauczycieli i Rodziców. Jestem przekonana, że jesteście dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji. Życzę Wam wiary w siebie  i szczęścia.
,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

Wszystkim uczniom gratuluję promocji do następnej klasy i wspaniałych ocen na świadectwach.
Nagrody za dobre oceny muszą jednak poczekać do września.

Nauczycielom dziękuję za wielki wysiłek, pracę siedem dni w tygodniu, cierpliwość i wytrwałość.

Rodzicom dziękuję za współpracę ze Szkołą, inicjatywy, przesyłanie ciekawych propozycji rozwiązań organizacyjnych, inspiracje i pomoc udzielaną Szkole.

Wszystkim życzę zdrowia, wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że  będziemy mogli spotkać się w nowym roku szkolnym już w murach naszej szkoły.

Halina Seifert
dyrektor
szkoły podstawowej nr 28

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

Szkoła nie organizuje uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 i związany z tym reżim sanitarny. W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy, że uczniowie w innym, bezpiecznym czasie otrzymają nagrody za osiągnięcia w nauce, z wyjątkiem ósmoklasistów, dla których jest to ostatni dzień w szkole.
Dnia 26 czerwca 2020 r. umożliwiamy jedynie odbiór świadectw według załączonego harmonogramu, w celu uniknięcia niekontrolowanego gromadzenia się uczniów na terenie placówki. 
Nie ma obowiązku odbioru świadectwa
Zostaną one zdeponowane w archiwum szkolnym i wydane we wrześniu.
Załącznik z harmonogramem

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym na terenie placówki będzie trwał wieloetapowy remont i ograniczony w tym czasie dostęp do budynku szkoły. W związku z tym utrudniona będzie możliwość odebrania dokumentów w tym czasie. W sytuacjach szczególnych dotyczących zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania świadectwa będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu.

W piątek, 26 czerwca br. świadectwa w klasach 1-3 odbiera rodzic, natomiast w klasach 4-8 uczeń bądź rodzic. Prosimy przestrzegać harmonogramu, świadectwa nie będą wydawane poza godzinami wyznaczonymi dla klasy.

Prosimy nie przynosić kwiatów ani innych podziękowań dla nauczycieli i pracowników Szkoły oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią . 
Obowiązuje założenie maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek a także zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Z poważaniem
Halina Seifert
dyrektor szkoły podstawowej nr 28

Prezentacja prac uczniów naszej szkoły, wykonanych na przedmiocie plastyka

1. Konkurs pt. ,,Głębia oceanów”

2. Temat pt. ,,Emocje”, realizowany w klasach IV-VII, podczas pierwszego wyzwania plastycznego w zdalnym nauczaniu na lekcji plastyki. Jesteście niesamowici. Gratuluję!

3. Temat pt. „Moje Hobby” – lekcje plastyki.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w zajęciach plastycznych, serdecznie dziękuję za zaangażowanie, życzę dużo zdrowia i udanych wakacji – nauczyciel plastyki Beata Krzemińska
.

Od 1 października nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Rodzice,

Uczniowie,

na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r.
od 1 października 2020 r. bilety dla uczniów szkół podstawowych można wykupić wyłącznie na kartę PEKA. Informujemy o możliwości składania wniosków o wyrobienie karty PEKA, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Szczegóły w załączniku.

Zwrot podręczników szkolnych oraz książek

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek.

Drodzy Uczniowie, przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić i dostarczyć do biblioteki w określonym terminie.
Poniżej znajduje się harmonogram zwrotu podręczników oraz dokument do wydruku – potwierdzenie zwrotu wypożyczonych książek i podręczników.

Harmonogram zwrotu

Potwierdzenie zwrotu podręczników

Potwierdzenie zwrotu książek

Zasady zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

Regulamin dodatkowy i informacja dotycząca korzystania z boiska podczas zajęć na strefie rekreacji dziecięcej od 1- 26.06.2020 r.

Wznowione zostają zajęcia na Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 28  w Poznaniu ul Chojnicka 57.

Zajęcia prowadzone będą każdego dnia tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz przerwy Dnia Bożego Ciała ( 11-14 czerwca) w godzinach 13.00- 15.00 do 26.06.2020

Uczestnicy na zajęcia przychodzą w strojach sportowych lub przebierają się na boisku w wyznaczonym miejscu, posiadają maseczki ochronne ale w trakcie samych zajęć ich nie używają. Liczba uczestników na zajęciach nie może przekraczać 14 osób.  Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jedzenia na terenie należącym do szkoły a więc również  w okolicy boiska. Uczestniczy mogą przynosić  swoje napoje ale zabronione jest korzystanie z nich przez inne osoby. Dla uczestników zajęć udostępniona jest jedna toaleta. Tylko zdrowe osoby mogą wejść na boisko dlatego należy zmierzyć temperaturę ciała uczestnikowi zajęć przed wejściem na boisko. Pomiaru dokonuje osoba z obsługi obiektu. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem i wyjściem z boiska zobowiązany jest zdezynfekować dłonie jak również przed wejściem i wyjściem z toalety. Obowiązek dostarczenia  środka dezynfekującego przy wejściu na boisko  i toalety spoczywa na organizatorze zajęć. Korzystamy tylko ze sprzętu , który dostarczony jest przez organizatora zajęć z wyjątkiem sprzętu ochrony osobistej ( rękawice bramkarskie , nakolanniki, osłony na piszczele) ale zabronione jest udostępnianie tego sprzętu innym uczestnikom zajęć. Sprzęt po zajęciach należy zdezynfekować a obowiązek ten spoczywa na organizatorze. Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie dobrowolne, jednak każdy z uczestników wpisywany jest na listę obecności. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie na boisku sportowym SP 28 , nie ma możliwości przeniesienia zajęć na salę sportową i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać w danym dniu odwołane.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast