Informacja dot. dzieci zakwalifikowanych do klasy I na r. szk. 2020/2021

Poznań dnia, 18.06.2020 r.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 530) § 11 b w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   
– Prawo Oświatowe

Informujemy, że kandydaci z obwodu szkoły, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z Urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli przyjęcia do szkoły przez rodzica dziecka.

Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz.12.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych  do szkoły według  nazwisk. Lista ukaże się na stronie internetowej szkoły i zostanie wywieszona na drzwiach placówki.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Teresa Sobczak

Powiększ tekst
Wysoki kontrast