Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Poniżej informacje, artykuły oraz zabawy dla młodszych i starszych:
zwierciadlo.pl/psychologia/po-co-nam-rodzina-zastanawiamy-sie-z-psychoteraputa-wojciechem-eichelbergerem
Gra „Moja rodzina w językach świata”        wordwall.net/pl/resource/32245664
Poznańskie Dni Rodziny  https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,34171.html

Ważne informacje i ciekawe artykuły

 1. Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne
  Szanowni Państwo,
  od 1 września 2021r. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii utworzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy, nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).
  Na konsultację można umówić się: wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl lub wysyłając SMS o treści „konsultacja” na nr telefonu 882 367 030.
 2. Centrum Inicjatyw Rodzinnych zaprasza poznańskich rodziców na “Dobre rozmowy” – czyli bezpłatne konsultacje psychologiczne. O kwestie związane z rozwojem i wychowaniem dzieci będzie można zapytać z specjalistki.
  Porady w CIR skierowane są do członków poznańskich rodzin i odbywają się poprzez Skype
  Spotkania odbywają się w ramach projektu “Porady w CIR”. Prowadzi je Karolina Tokarek, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie kształcenia.
  Moja praca polega na wspomaganiu rodzin w trudnościach związanych z rozwojem dzieci – mówi o swoich działaniach Karolina Tokarek. – Najczęściej trafiają do mnie rodzice małych dzieci. Towarzyszę im w odnajdywaniu radości z rodzicielstwa, budowaniu więzi i rozwiązywaniu trudnych i niepokojących ich problemów. Pracuję w oparciu o podejście systemowe i narracyjne. Staram się nieustannie pogłębiać moją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach. Swoją pracę poddaję też superwizji.
  Spotkania skierowane są do członków poznańskich rodzin i odbywają się poprzez Skype. Wszyscy, którzy chcą wziąć w nich udział, mogą zgłaszać się mailowo, na adres: cir@pcs-poznan.pl. W tytule wiadomości należy zaznaczyć “Dobre Rozmowy”, a w treści – podać datę, imię, nazwisko, numer telefonu i wiek dziecka bądź dzieci. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.
  Najbliższe spotkania odbędą się:
  17 lutego, w godz. 9, 10 oraz 11
  24 marca, w godz. 9, 10 oraz 11
  14 kwietnia, w godz. 9, 10 oraz 11

  Telefony pomocowe dla dzieci i młodzieży:
  Kryzysowy Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
  (całodobowy, bezpłatny, 7 dni w tygodniu, strona: https://116111.pl ),
  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
  (całodobowy, 7 dni w tygodniu, czat: https://brpd.gov.pl ).
 3. Depresja i zdrowie psychiczne – materiały NFZ

  Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach działań profilaktycznych przygotował materiał informacyjno – edukacyjny w postaci ulotki oraz krótkiego filmu na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z udziałem prof. dr hab. n. med. Filipa Rybakowskiego oraz Pani psycholog/psychoterapeutki Anny Napiórkowskiej.
  W przygotowanym materiale poruszone zostały kwestie związane z objawami depresji, jak możemy jej zapobiegać, jaki wpływ na dzieci i młodzież miała izolacja związana z pandemią oraz jak wspierać i przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym, jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina.

  Film oraz ulotka zostały umieszczone na stronie internetowej
  Bezpośredni link do filmu
  ULOTKA Depresja i zdrowie psychiczne

Godziny pracy psychologa i pedagoga

Dni tygodniaJasińska-Soćko Agnieszka
psycholog/ logopeda


Dyżur dla rodziców 
wtorek: 8.00 – 9.00
Dyżur dla uczniów:
środa: 8.00- 9.00
oraz każda duża przerwa
Beata Sobiech
pedagog szkolny


Dyżur dla rodziców:
środa 14.00 – 15.00
Dyżur dla uczniów: 

czwartek 13.30 – 14.30
oraz każda duża przerwa

Agata Golema

pedagog szkolny
Poniedziałek8.00 – 13.159.00 – 15.30
Wtorek8.00 – 13.159.00 – 15.008:00 – 13.45
Środa8.00 – 13:009.00 – 15.00
Czwartek8.00 – 13:159.00 – 14.308:00 – 13:45
Piątek8.00 – 11.009:00 – 13:00

Kontakt z psychologiem i pedagogami jest możliwy za pośrednictwem Mobidziennika,  platformy Teams oraz telefonicznie
61 842 82 54 (w godzinach pracy). W przypadku konieczności osobistego kontaktu, termin uzgadniany jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poradnia wspomagająca szkołę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Słowackiego 54/56, 60 – 521 Poznań
nr telefonu: 61 639 76 65 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast