Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagodzy szkolni :  Ewa Perzyńska – Wabińska  oraz Bartosz Figaj

 • koordynują organizację pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wychowawcami i  nauczycielami oraz rodzicami
 • prowadzą : zajęcia specjalistyczne z uczniami oraz  warsztaty tematyczne w klasach
 • organizują projekty profilaktyczno – edukacyjne
 • organizują pomoc socjalną
 • prowadzą konsultacje dla rodziców „Pozytywne Rodzicielstwo”
 • udzielają porad każdemu uczniowi
 • współpracują z różnymi instytucjami wspierającymi szkołę
 • podejmują działania profilaktyczne
 • współpracują z nauczycielami oraz wychowawcami
 • rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia i możliwości psychofizyczne oraz proponuje rodzicom wykonanie pełnej diagnozy w PPP nr 2 w Poznaniu
 • diagnozują sytuację wychowawczą klas oraz szkoły, przy współpracy z nauczycielami oraz wychowawcami

Pedagog specjalny: Natalia Michalska

 • zajmuje się orzecznictwem specjalnym oraz wszystkimi zadaniami pedagoga szkolnego.
Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek8.00 – 14.00 B. Figaj
8.30 – 14.00 A. Jasińska – Socko
14.00 – 19.00 E. Perzyńska – Wabińska
Wtorek8.00 – 13.00 E. Perzyńska – Wabińska
8.30 – 14.00 A. Jasińska – Soćko
10.00- 15.30 N. Michalska
Środa8.30 – 15.00  A. Jasińska – Soćko
8.00 – 11.00 B. Figaj
10.30 – 15.30 N. Michalska
16.00 -19.00 E. Perzyńska – Wabińska
 Czwartek8.30 – 14.00 A. Jasińska – Soćko
8.00 – 11.00 B. Figaj
14.00 -18.00 E. Perzyńska – Wabińska
Piątek 8.30 – 13.00 A. Jasińska – Soćko
8.00 – 13.00 E. Perzyńska – Wabińska

Poniżej informacje, artykuły oraz zabawy dla młodszych i starszych:
zwierciadlo.pl/psychologia/po-co-nam-rodzina-zastanawiamy-sie-z-psychoteraputa-wojciechem-eichelbergerem
Gra „Moja rodzina w językach świata”        wordwall.net/pl/resource/32245664
Poznańskie Dni Rodziny  https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,34171.html

Ważne informacje i ciekawe artykuły

Kontakt z psychologiem i pedagogami jest możliwy za pośrednictwem Mobidziennika,  platformy Teams oraz telefonicznie
61 842 82 54 (w godzinach pracy). W przypadku konieczności osobistego kontaktu, termin uzgadniany jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poradnia wspomagająca szkołę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Słowackiego 54/56, 60 – 521 Poznań
nr telefonu: 61 639 76 65 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast