Wyniki egzaminu ósmoklasisty – dostęp do kont dla zdających uczniów od godz. 10 w dniu 31 lipca br.

Każdy uczeń zdający egzamin ósmoklasisty otrzymał od Dyrektora Szkoły w dniu 22 lipca 2020 r. dostęp do serwisu z wynikami egzaminu ósmoklasisty w formie indywidualnej wiadomości na platformie Mobidziennik dostępnej pod adresem: sp28poznan.mobidziennik.pl/2019/dziennik

W załączniku do wiadomości zawarty został indywidualny login i hasło do serwisu https://wyniki.edu.pl

Wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

Wyprawka pierszoklasisty

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Zeszyty:

 • 2x 16 kartkowy w 3 linie,
 • 2x 16 kartkowy w kratkę.

Piórnik, a w nim:

 • długopis ( ścieralny),
 • 2x miękkie ołówki,
 • zamykana temperówka,
 • gumka,
 • linijka,
 • kredki ołówkowe,
 • flamastry,
 • nożyczki ( z zaokrąglonymi końcami),
 • klej w sztyfcie

Rzeczy plastyczne i techniczne:

 • blok rysunkowy biały formatu A4,
 • blok techniczny biały formatu A4,A3,
 • blok rysunkowy kolorowy formatu A4,
 • blok rysunkowy kolorowy formatu A4, A3,
 • kolorowa krepa,
 • kolorowy papier do wycinanek,
 • plastelina ( 12 kolorów),
 • pastele,
 • farby plakatowe ( ok. 12 kolorów),
 • 3 różne pędzle ( gruby, średni, cienki),
 • kubek plastikowy,
 • podkładka.

Wychowanie fizyczne:

 • podpisany worek,
 • spodenki,
 • bluzka z krótkim rękawem,
 • buty sportowe ( adidasy lub trampki)

Inne:

 • papier ksero biały – 1 ryza,
 • chusteczki higieniczne ( opakowanie),
 • chusteczki nawilżane,
 • 2 teczki z gumką,
 • zdjęcia legitymacyjne,
 • obuwie na zmianę.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 😊

Dokument do pobrania

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 – ważne terminy

Szanowni Państwo,

w dniach od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 absolwenci szkół podstawowych, którzy złożyli wniosek w rekrutacji podstawowej mogą dokonać zmiany preferencji, zgodnie z załączoną instrukcją.

Zmiana preferencji możliwa jest jedynie dla złożonego wcześniej wniosku, który posiada status “Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej”.

Jeśli została dokonana jakakolwiek modyfikacja w złożonym wcześniej wniosku (np. zmiana kolejności wybranych oddziałów w szkole pierwszego wyboru czy zmiana kolejności szkół), należy dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru (za pomocą systemu Nabór lub wrzucając do skrzynki podawczej w szkole ponadpodstawowej), pamiętając o ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminach.

Instrukcja_zmiana_preferencji_2020 

Instrukcja_skladanie_wynikow_2020 

List otwarty na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice,
Drodzy Uczniowie.

Za nami wyjątkowy rok szkolny. Gdy we wrześniu opracowywaliśmy plan pracy wydawało się, że kłopoty związane ze strajkiem nauczycieli były szczytem zawirowań jakie dotknęły Szkołę. Przekonani, że wszystko wróciło do ,,normalności” zaplanowaliśmy wiele wspaniałych przedsięwzięć. Wszystko wydawało się takie przewidywalne. Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że z dnia na dzień znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Konieczne ze względu na bezpieczeństwo stało się zorganizowanie zdalnej edukacji. Szkoła podołała temu trudnemu zadaniu. Dziś wiemy, które z zastosowanych rozwiązań się sprawdziły, a które wymagają doszlifowania. Nauczyliśmy się nie tylko jak uczyć, ale także jak doceniać pracę naszych wychowanków. Dowiedzieliśmy się także, że zdalne nauczanie wymaga od ucznia samodyscypliny i odpowiedzialności za własną edukację, od nauczycieli więcej czasu na przygotowanie zadań i ich poprawę,
a od rodziców włączenia się w proces nauki swoich dzieci.

 Gratuluję absolwentom ukończenia Szkoły i wysokich wyników w nauce. Na ten sukces złożyła się Wasza praca, a także zaangażowanie Nauczycieli i Rodziców. Jestem przekonana, że jesteście dobrze przygotowani do następnego etapu edukacji. Życzę Wam wiary w siebie  i szczęścia.
,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

Wszystkim uczniom gratuluję promocji do następnej klasy i wspaniałych ocen na świadectwach.
Nagrody za dobre oceny muszą jednak poczekać do września.

Nauczycielom dziękuję za wielki wysiłek, pracę siedem dni w tygodniu, cierpliwość i wytrwałość.

Rodzicom dziękuję za współpracę ze Szkołą, inicjatywy, przesyłanie ciekawych propozycji rozwiązań organizacyjnych, inspiracje i pomoc udzielaną Szkole.

Wszystkim życzę zdrowia, wspaniałych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że  będziemy mogli spotkać się w nowym roku szkolnym już w murach naszej szkoły.

Halina Seifert
dyrektor
szkoły podstawowej nr 28

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

Szkoła nie organizuje uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 i związany z tym reżim sanitarny. W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy, że uczniowie w innym, bezpiecznym czasie otrzymają nagrody za osiągnięcia w nauce, z wyjątkiem ósmoklasistów, dla których jest to ostatni dzień w szkole.
Dnia 26 czerwca 2020 r. umożliwiamy jedynie odbiór świadectw według załączonego harmonogramu, w celu uniknięcia niekontrolowanego gromadzenia się uczniów na terenie placówki. 
Nie ma obowiązku odbioru świadectwa
Zostaną one zdeponowane w archiwum szkolnym i wydane we wrześniu.
Załącznik z harmonogramem

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym na terenie placówki będzie trwał wieloetapowy remont i ograniczony w tym czasie dostęp do budynku szkoły. W związku z tym utrudniona będzie możliwość odebrania dokumentów w tym czasie. W sytuacjach szczególnych dotyczących zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania świadectwa będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu.

W piątek, 26 czerwca br. świadectwa w klasach 1-3 odbiera rodzic, natomiast w klasach 4-8 uczeń bądź rodzic. Prosimy przestrzegać harmonogramu, świadectwa nie będą wydawane poza godzinami wyznaczonymi dla klasy.

Prosimy nie przynosić kwiatów ani innych podziękowań dla nauczycieli i pracowników Szkoły oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią . 
Obowiązuje założenie maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek a także zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Z poważaniem
Halina Seifert
dyrektor szkoły podstawowej nr 28

Prezentacja prac uczniów naszej szkoły, wykonanych na przedmiocie plastyka

1. Konkurs pt. ,,Głębia oceanów”

2. Temat pt. ,,Emocje”, realizowany w klasach IV-VII, podczas pierwszego wyzwania plastycznego w zdalnym nauczaniu na lekcji plastyki. Jesteście niesamowici. Gratuluję!

3. Temat pt. „Moje Hobby” – lekcje plastyki.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w zajęciach plastycznych, serdecznie dziękuję za zaangażowanie, życzę dużo zdrowia i udanych wakacji – nauczyciel plastyki Beata Krzemińska
.

Informacja dot. dzieci zakwalifikowanych do klasy I na r. szk. 2020/2021

Poznań dnia, 18.06.2020 r.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 530) § 11 b w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   
– Prawo Oświatowe

Informujemy, że kandydaci z obwodu szkoły, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z Urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli przyjęcia do szkoły przez rodzica dziecka.

Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz.12.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych  do szkoły według  nazwisk. Lista ukaże się na stronie internetowej szkoły i zostanie wywieszona na drzwiach placówki.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Teresa Sobczak

Od 1 października nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Rodzice,

Uczniowie,

na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r.
od 1 października 2020 r. bilety dla uczniów szkół podstawowych można wykupić wyłącznie na kartę PEKA. Informujemy o możliwości składania wniosków o wyrobienie karty PEKA, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Szczegóły w załączniku.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast