Informacja w sprawie biletów szkolnych dla uczniów szkół podstawowych (ZTM)

Bilet można kupić wyłącznie na kartę PEKA. Aby wykupić bilet, należy najpierw złożyć wniosek o wyrobienie karty najszybciej jak to jest możliwe, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Ważne: Konieczna będzie jednorazowa wizyta w Punkcie Obsługi Klienta ZTM w celu zapisania uprawnienia do biletu szkolnego dla uczniów szkól podstawowych na karcie PEKA. Ulga będzie … Czytaj dalej

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół

by wesprzeć uczniów, nauczycieli i rodziców w powrocie do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach, Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wykaz pomocnych materiałów edukacyjnych. Będę one wsparciem w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie kształcenia na odległość oraz trudną sytuacją pandemiczną. Wśród materiałów dostępnych na stronach internetowych MEiN, ORE i kuratoriów oświaty znalazły … Czytaj dalej

Uroczyste zebranie Sejmiku Uczniowskiego SP28

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy 6D pod kierunkiem Pani Izabelli Przybyłki-Frąckowiak przygotowali bardzo interesujące zebranie, które można zobaczyć tutaj: Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Młodzieży oraz Rodzicom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Akcja rekrutacja-zaproszenie na spotkanie online

CENTRUM DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY W POZNANIU zaprasza na wydarzenie, które odbędzie się15 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00 w ramach Drzwi Otwartych Centrum: AKCJA REKRUTACJA – czyli spotkanie online dla uczniów klas VIII, ich rodziców, wychowawców oraz doradców zawodowych ze szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych opisywanym tematem. W trakcie spotkania szczegółowo omówimy zasady tegorocznej rekrutacji do szkół … Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny – spisz się online!

Narodowy Spis Powszechny – spisz się online! Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.  Takie badanie odbywa się raz na 10 lat i jest obowiązkowe dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W tym roku spis jest realizowany głównie przez internet. Wyjaśniamy, jak wziąć w nim udział. Za organizację spisu odpowiada Główny Urząd Statystyczny, który … Czytaj dalej

Dzień Naukowców 24 marca 2021 r. – harmonogram dnia

Konkursy: 1.      Najciekawszy eksperyment dla klas 4-8. Skład Komisji Konkursowej: Dyrektor Szkoły Halina Seifert, Beata Demianowska, Aleksandra Gajewska, Sylwia Tasarz, Lidia Kasprzak. 2.     Escape room dla klas 4-6. Prowadzący: Mateusz Rebelka. 3.     Escape room dla klas 7-8. Prowadzący: Mateusz Rebelka. 4.     Konkurs informatyczny na „Najciekawszy pojazd lub totem dla przestrzeni marsjańskiej” dla klas 6-8. Skład Komisji Konkursowej: Hanna Zaborowska, Izabela Przybyłka – … Czytaj dalej

Harmonogram naboru do szkół średnich 2020/21

Ogłoszone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegóły  [tutaj]

List przewodniczącej Rady Rodziców SP28 do Rodziców

Dnia 10.02.2020 przedstawiciele Rady Rodziców zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją i Radą Pedagogiczną SP 28 w Poznaniu.Tematy podjęte w czasie spotkania : wniosek o skrócenie lekcji on – line do 30-35 minut  Możliwość konsultacji z nauczycielami poza lekcjami (godzina wyrównawcza, dla dzieci, które zgłoszą taką chęć lub potrzebę) – grafik konsultacji pojawi się na … Czytaj dalej

Zebrania z rodzicami

Zgodnie z harmonogramem zebrania z rodzicami odbywają się w dniach od 3 do 5 lutego 2021 r. Spotykamy się zdalnie za pomocą platformy MS Teams.

Przemoc jak wirus

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę … Czytaj dalej

Powiększ tekst
Wysoki kontrast