List dyrektora szkoły Pani Haliny Seifert z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie.

Witam całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu – Kiekrzu. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu.

Drodzy pierwszoklasiści. Właśnie zaczął się dla Was czas wielkiej przygody edukacyjnej. Wkrótce poznacie nowe koleżanki, kolegów. Będziecie uczyć się czytać, liczyć,  dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o otaczającym świecie. Mam nadzieję, że nauka będzie przychodziła Wam z łatwością i sprawiała przyjemność. Choć początkowo możecie czuć się niepewnie to zapewniam Was, z każdym dniem będzie coraz lepiej. Życzę wam, aby ciekawość świata nigdy was nie opuściła.

Drodzy ósmoklasiści, w tym roku staniecie przed pierwszym poważnym egzaminem w Waszym życiu. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Wam przygotować się do niego jak najlepiej. Wierzę, że zdacie go pomyślnie.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z powodu pandemii nie będzie to rok taki jak inne. Plany lekcji, cała organizacja pracy szkoły, zostały podporządkowane najważniejszemu celowi – zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom i wszystkim pracownikom. Proszę o wzajemne zaufanie, empatię i wsparcie w budowaniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej. 

Chciałabym poinformować, że pomimo trudności zakończyliśmy poprzedni rok szkolny z sukcesami. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy, a 42 absolwentów rozpoczęło nowy etap nauki w wybranych szkołach. Średnia wyników egzaminu ósmoklasisty jaką osiągnęli uczniowie Naszej Szkoły była zdecydowanie wyższa od średniej uzyskanej przez szkoły w Poznaniu. Zajęliśmy 19 na 80 miejsc w rankingu szkół podstawowych Miasta Poznania ze średnim wynikiem 65.884 pkt. Szkoła odniosła także sukcesy w pozyskiwaniu dodatkowych środków na podniesienie jakości pracy oraz remonty.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali Szkołę a w szczególności: Radnym Rady Miasta Poznania, Radnym Rady Osiedla Kiekrz, Radzie Rodziców, indywidualnym darczyńcom.

Wszystkim uczniom życzę wytrwałości, wewnętrznej motywacji oraz odpowiedzialności za swoją przyszłość zwłaszcza w czasie panującej pandemii.

Rodziców proszę o współpracę i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły.

Halina Seifert – Dyrektor

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

Szkoła nie organizuje uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 i związany z tym reżim sanitarny. W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy, że uczniowie w innym, bezpiecznym czasie otrzymają nagrody za osiągnięcia w nauce, z wyjątkiem ósmoklasistów, dla których jest to ostatni dzień w szkole.
Dnia 26 czerwca 2020 r. umożliwiamy jedynie odbiór świadectw według załączonego harmonogramu, w celu uniknięcia niekontrolowanego gromadzenia się uczniów na terenie placówki. 
Nie ma obowiązku odbioru świadectwa
Zostaną one zdeponowane w archiwum szkolnym i wydane we wrześniu.
Załącznik z harmonogramem

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym na terenie placówki będzie trwał wieloetapowy remont i ograniczony w tym czasie dostęp do budynku szkoły. W związku z tym utrudniona będzie możliwość odebrania dokumentów w tym czasie. W sytuacjach szczególnych dotyczących zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania świadectwa będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu.

W piątek, 26 czerwca br. świadectwa w klasach 1-3 odbiera rodzic, natomiast w klasach 4-8 uczeń bądź rodzic. Prosimy przestrzegać harmonogramu, świadectwa nie będą wydawane poza godzinami wyznaczonymi dla klasy.

Prosimy nie przynosić kwiatów ani innych podziękowań dla nauczycieli i pracowników Szkoły oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią . 
Obowiązuje założenie maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek a także zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Z poważaniem
Halina Seifert
dyrektor szkoły podstawowej nr 28

Od 1 października nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Rodzice,

Uczniowie,

na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r.
od 1 października 2020 r. bilety dla uczniów szkół podstawowych można wykupić wyłącznie na kartę PEKA. Informujemy o możliwości składania wniosków o wyrobienie karty PEKA, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Szczegóły w załączniku.

Zwrot podręczników szkolnych oraz książek

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek.

Drodzy Uczniowie, przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić i dostarczyć do biblioteki w określonym terminie.
Poniżej znajduje się harmonogram zwrotu podręczników oraz dokument do wydruku – potwierdzenie zwrotu wypożyczonych książek i podręczników.

Harmonogram zwrotu

Potwierdzenie zwrotu podręczników

Potwierdzenie zwrotu książek

Zasady zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Konkurs KANGUR Matematyczny w SP28 – ZDALNIE

W tym roku Konkurs KANGUR Matematyczny zostanie przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Konkurs główny będzie poprzedzony konkursem próbnym.

Każdy uczestnik otrzymał już przez mobiDziennik swój indywidualny login i hasło oraz Instrukcję dla uczestnika konkursu.

Po zalogowaniu się prosimy w profilu konta uzupełnić imię i nazwisko uczestnika konkursu. 

Konkurs odbędzie się w różnych terminach w zależności od kategorii.

KategoriaKlasaKonkurs próbnyKonkurs główny
KADETklasy 7 i 825 maja (poniedziałek), godz. 14.002 czerwca (wtorek), godz. 16.30
BENIAMINklasy 5 i 625 maja (poniedziałek), godz. 17.003 czerwca (środa), godz. 17.00
MALUCHklasy 3 i 426 maja (wtorek), godz. 14.004 czerwca (czwartek), godz. 16.30
ŻACZEKklasy 226 maja (wtorek), godz. 16.305 czerwca (piątek), godz. 16.30

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i dobrych wyników!

PILNE! Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych na r. szk. 2020/2021

Uwaga! 
Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych: więcej na stronie TUTAJ
Pismo w tej sprawie z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania TUTAJ

6 kwietnia 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych.

REKRUTACJA do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywać się w terminie od 6 do 27 kwietnia.   

Wszystkie potrzebne dokumenty będzie można pobrać ze strony internetowej: nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

więcej można przeczytać w zakładce Rekrutacja

Powiększ tekst
Wysoki kontrast