Wyniki egzaminu ósmoklasisty – dostęp do kont dla zdających uczniów od godz. 10 w dniu 31 lipca br.

Każdy uczeń zdający egzamin ósmoklasisty otrzymał od Dyrektora Szkoły w dniu 22 lipca 2020 r. dostęp do serwisu z wynikami egzaminu ósmoklasisty w formie indywidualnej wiadomości na platformie Mobidziennik dostępnej pod adresem: sp28poznan.mobidziennik.pl/2019/dziennik

W załączniku do wiadomości zawarty został indywidualny login i hasło do serwisu https://wyniki.edu.pl

Wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

Wyprawka pierszoklasisty

WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Zeszyty:

 • 2x 16 kartkowy w 3 linie,
 • 2x 16 kartkowy w kratkę.

Piórnik, a w nim:

 • długopis ( ścieralny),
 • 2x miękkie ołówki,
 • zamykana temperówka,
 • gumka,
 • linijka,
 • kredki ołówkowe,
 • flamastry,
 • nożyczki ( z zaokrąglonymi końcami),
 • klej w sztyfcie

Rzeczy plastyczne i techniczne:

 • blok rysunkowy biały formatu A4,
 • blok techniczny biały formatu A4,A3,
 • blok rysunkowy kolorowy formatu A4,
 • blok rysunkowy kolorowy formatu A4, A3,
 • kolorowa krepa,
 • kolorowy papier do wycinanek,
 • plastelina ( 12 kolorów),
 • pastele,
 • farby plakatowe ( ok. 12 kolorów),
 • 3 różne pędzle ( gruby, średni, cienki),
 • kubek plastikowy,
 • podkładka.

Wychowanie fizyczne:

 • podpisany worek,
 • spodenki,
 • bluzka z krótkim rękawem,
 • buty sportowe ( adidasy lub trampki)

Inne:

 • papier ksero biały – 1 ryza,
 • chusteczki higieniczne ( opakowanie),
 • chusteczki nawilżane,
 • 2 teczki z gumką,
 • zdjęcia legitymacyjne,
 • obuwie na zmianę.

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 😊

Dokument do pobrania

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 – ważne terminy

Szanowni Państwo,

w dniach od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 absolwenci szkół podstawowych, którzy złożyli wniosek w rekrutacji podstawowej mogą dokonać zmiany preferencji, zgodnie z załączoną instrukcją.

Zmiana preferencji możliwa jest jedynie dla złożonego wcześniej wniosku, który posiada status “Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej”.

Jeśli została dokonana jakakolwiek modyfikacja w złożonym wcześniej wniosku (np. zmiana kolejności wybranych oddziałów w szkole pierwszego wyboru czy zmiana kolejności szkół), należy dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru (za pomocą systemu Nabór lub wrzucając do skrzynki podawczej w szkole ponadpodstawowej), pamiętając o ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminach.

Instrukcja_zmiana_preferencji_2020 

Instrukcja_skladanie_wynikow_2020 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo,

Szkoła nie organizuje uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 i związany z tym reżim sanitarny. W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy, że uczniowie w innym, bezpiecznym czasie otrzymają nagrody za osiągnięcia w nauce, z wyjątkiem ósmoklasistów, dla których jest to ostatni dzień w szkole.
Dnia 26 czerwca 2020 r. umożliwiamy jedynie odbiór świadectw według załączonego harmonogramu, w celu uniknięcia niekontrolowanego gromadzenia się uczniów na terenie placówki. 
Nie ma obowiązku odbioru świadectwa
Zostaną one zdeponowane w archiwum szkolnym i wydane we wrześniu.
Załącznik z harmonogramem

Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym na terenie placówki będzie trwał wieloetapowy remont i ograniczony w tym czasie dostęp do budynku szkoły. W związku z tym utrudniona będzie możliwość odebrania dokumentów w tym czasie. W sytuacjach szczególnych dotyczących zmiany szkoły lub miejsca zamieszkania świadectwa będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu.

W piątek, 26 czerwca br. świadectwa w klasach 1-3 odbiera rodzic, natomiast w klasach 4-8 uczeń bądź rodzic. Prosimy przestrzegać harmonogramu, świadectwa nie będą wydawane poza godzinami wyznaczonymi dla klasy.

Prosimy nie przynosić kwiatów ani innych podziękowań dla nauczycieli i pracowników Szkoły oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią . 
Obowiązuje założenie maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek a także zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.

Z poważaniem
Halina Seifert
dyrektor szkoły podstawowej nr 28

Informacja dot. dzieci zakwalifikowanych do klasy I na r. szk. 2020/2021

Poznań dnia, 18.06.2020 r.

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 530) § 11 b w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.   
– Prawo Oświatowe

Informujemy, że kandydaci z obwodu szkoły, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci z Urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli przyjęcia do szkoły przez rodzica dziecka.

Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz.12.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych  do szkoły według  nazwisk. Lista ukaże się na stronie internetowej szkoły i zostanie wywieszona na drzwiach placówki.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Teresa Sobczak

Od 1 października nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Rodzice,

Uczniowie,

na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r.
od 1 października 2020 r. bilety dla uczniów szkół podstawowych można wykupić wyłącznie na kartę PEKA. Informujemy o możliwości składania wniosków o wyrobienie karty PEKA, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Szczegóły w załączniku.

Zwrot podręczników szkolnych oraz książek

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2019/2020, dlatego informujemy o konieczności zwrócenia do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników oraz książek.

Drodzy Uczniowie, przypominamy, że ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z regulaminem podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić i dostarczyć do biblioteki w określonym terminie.
Poniżej znajduje się harmonogram zwrotu podręczników oraz dokument do wydruku – potwierdzenie zwrotu wypożyczonych książek i podręczników.

Harmonogram zwrotu

Potwierdzenie zwrotu podręczników

Potwierdzenie zwrotu książek

Zasady zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Materiały są dostępne także na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik w wersji word
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021 – plik pdf
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN

Powiększ tekst
Wysoki kontrast