Dzień Naukowców 24 marca 2021 r. – harmonogram dnia

Konkursy: 1.      Najciekawszy eksperyment dla klas 4-8. Skład Komisji Konkursowej: Dyrektor Szkoły Halina Seifert, Beata Demianowska, Aleksandra Gajewska, Sylwia Tasarz, Lidia Kasprzak. 2.     Escape room dla klas 4-6. Prowadzący: Mateusz Rebelka. 3.     Escape room dla klas 7-8. Prowadzący: Mateusz Rebelka. 4.     Konkurs informatyczny na „Najciekawszy pojazd lub totem dla przestrzeni marsjańskiej” dla klas 6-8. Skład Komisji Konkursowej: Hanna Zaborowska, Izabela Przybyłka – … Czytaj dalej

Harmonogram naboru do szkół średnich 2020/21

Ogłoszone zostały terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegóły  [tutaj]

List przewodniczącej Rady Rodziców SP28 do Rodziców

Dnia 10.02.2020 przedstawiciele Rady Rodziców zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją i Radą Pedagogiczną SP 28 w Poznaniu.Tematy podjęte w czasie spotkania : wniosek o skrócenie lekcji on – line do 30-35 minut  Możliwość konsultacji z nauczycielami poza lekcjami (godzina wyrównawcza, dla dzieci, które zgłoszą taką chęć lub potrzebę) – grafik konsultacji pojawi się na … Czytaj dalej

Zebrania z rodzicami

Zgodnie z harmonogramem zebrania z rodzicami odbywają się w dniach od 3 do 5 lutego 2021 r. Spotykamy się zdalnie za pomocą platformy MS Teams.

Przemoc jak wirus

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię społeczną „Pandemia przemocy”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem przemocy wobec dzieci i zachęcić do reagowania i pomocy w sytuacjach ich krzywdzenia. Koncepcja kampanii nawiązuje do okresu pandemii, a towarzysząca jej seria plakatów przywołuje zasady, które w ostatnich miesiącach obowiązują w ramach bezpieczeństwa przed wirusem. Covidowym zasadom nadano jednak nowe znaczenie – w kampanii odnoszą się bezpośrednio do przemocy wobec dzieci i zwracają uwagę … Czytaj dalej

Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii

Wzrost zachorowań na COVID-19 i niepewna sytuacja z tego wynikająca może budzić duży niepokój. Poznanianki i poznaniacy potrzebujący konsultacji psychologicznej w tym trudnym czasie mogą z niej skorzystać bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Udostępniamy numery telefonów i adresy mailowe specjalistów gotowych udzielić pomocy. Pandemia wywołała istotne zmiany w naszym codziennym życiu. Specjalistki i specjaliści … Czytaj dalej

List dyrektora szkoły Pani Haliny Seifert z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Witam całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 28 w Poznaniu – Kiekrzu. Szczególnie serdecznie witam uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Drodzy pierwszoklasiści. Właśnie zaczął się dla Was czas wielkiej przygody edukacyjnej. Wkrótce poznacie nowe koleżanki, kolegów. Będziecie uczyć się czytać, liczyć,  dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o … Czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Szkoła nie organizuje uroczystości zakończenia roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID – 19 i związany z tym reżim sanitarny. W porozumieniu z Radą Rodziców ustaliliśmy, że uczniowie w innym, bezpiecznym czasie otrzymają nagrody za osiągnięcia w nauce, z wyjątkiem ósmoklasistów, dla których jest to ostatni dzień w szkole. Dnia 26 czerwca … Czytaj dalej

Od 1 października nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych

Drodzy Rodzice, Uczniowie, na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 marca 2020 r. od 1 października 2020 r. bilety dla uczniów szkół podstawowych można wykupić wyłącznie na kartę PEKA. Informujemy o możliwości składania wniosków o wyrobienie karty PEKA, nie czekając na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Szczegóły w załączniku.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast