Klasy ósme

UWAGA! Informacje dotyczące procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/22 pojawią się w II semestrze roku szkolnego 2020/21

  • Adresy w wyborze szkoły ponadpodstawowej:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

  • Zasady przeliczania punktów 2020/2021

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

  • Zestawienie progów punktowych

https://www.cdzdm.pl/PL-H456/o-rekrutacji.html

  • Uprawnienia związane z udziałem w olimpiadach przedmiotowych, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja-rok-szkolny-20202021/

  • Schematu szkolnictwa w Polsce:

W linku poniżej zbierzesz najważniejsze informacje o klasach, które już od maja będziesz mógł wpisywać do swojego Wniosku o przyjęcie do szkoły oraz informacje o liczbie godzin z poszczególnych przedmiotów w różnych typach szkół:

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma/szkola-ponadpodstawowa/reforma-oswiatowa

Informator o szkołach ponadpodstawowych z całego województwa wielkopolskiego:

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

11 maj – 23 czerwiec      czas na złożenie Wniosku o przyjęcie do szkoły

Powiększ tekst
Wysoki kontrast