Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu
ul. Chojnicka 57, 60 – 480 Poznań

Dyrektor szkoły
mgr Halina Seifert

Wicedyrektor
mgr Teresa Sobczak
mgr Katarzyna Hałasińska-Szczepańska

Sekretariat szkoły czynny
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00

Telefon: 61 842 82 54
Fax: 61 848 28 71
email: sp28@poznan.interklasa.pl

NIP: 7811364604
NIP Miasta Poznania: 2090001440
Regon: 001227993

Wydzielony rachunek dochodów:  14 1020 4027 0000 1402 1263 9664

Powiększ tekst
Wysoki kontrast