Plan lekcji

Plan na nowy rok szkolny 2019/2020 ukaże się w końcu sierpnia 2019 r.

Klasa 0
Klasa 1 A
Klasa 1 B
Klasa 2 A
Klasa 2 B
Klasa 2 C
Klasa 3 A
Klasa 3 B
Klasa 3 C
Klasa 4 A
Klasa 4 B
Klasa 5 A
Klasa 5 B
Klasa 5 C
Klasa 5 D
Klasa 5 E
Klasa 6 A
Klasa 6 B
Klasa 6 C
Klasa 6 D
Klasa 6 E
Klasa 7 A
Klasa 7 B
Klasa 7 C
Klasa 8 A
Klasa 8 B

Powiększ tekst
Wysoki kontrast