Podręczniki od religii

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2021/22
Klasa 0
Kocham Pana Jezusa (dwie części)
AZ-04-01/18-PO-3/20
(red.) ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 1
Klasa I AZ-11-01/18-PO-1/20
Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części) (red.)
ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 2
AZ-12-01/18-PO-1/21
Chcemy poznać Pana Jezusa ( dwie części)
(red) ks. dr Paweł Płaczek
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa 3
AZ-13-01/10-PO-1/12
Przyjmujemy Pana Jezusa + ćwiczenia
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 4
AZ-21-01/10-PO-1/11
Jestem chrześcijaninem
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 5
AZ-21-01/18-PO-2/20
Bóg szuka człowieka (dwie części)
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 6
AZ-22-01/18-PO-2/2
Jezus nas zbawia (dwie części)  
(red) s. Beata Zawiślak,
ks. dr Marcin Wojtasik
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa 7
Klasa VII (podręcznik do I kl. gimnazjum)
AZ-31-01/10-PO-1/11
Spotkanie ze Słowem
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa 8
Klasa VIII (podręcznik do II kl. gimnazjum)
AZ-32-01/10-PO-1/12
Aby nie ustać w drodze
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Powiększ tekst
Wysoki kontrast