Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Depresja i zdrowie psychiczne – materiały NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach działań profilaktycznych przygotował materiał informacyjno – edukacyjny w postaci ulotki oraz krótkiego filmu na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z udziałem prof. dr hab. n. med. Filipa Rybakowskiego oraz Pani psycholog/psychoterapeutki Anny Napiórkowskiej.

W przygotowanym materiale poruszone zostały kwestie związane z objawami depresji, jak możemy jej zapobiegać, jaki wpływ na dzieci i młodzież miała izolacja związana z pandemią oraz jak wspierać i przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym, jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina.

Film oraz ulotka zostały umieszczone na stronie internetowej
Bezpośredni link do filmu

ULOTKA Depresja i zdrowie psychiczne

Godziny pracy psychologa i pedagoga

Dni tygodniaJasińska-Soćko Agnieszka
psycholog/ logopeda


Dyżur dla rodziców 
wtorek: 8.00 – 9.00
Dyżur dla uczniów:
środa: 8.00- 9.00
oraz każda duża przerwa
Beata Sobiech
pedagog szkolny


Dyżur dla rodziców:
środa 14.00 – 15.00
Dyżur dla uczniów: 

czwartek 13.30 – 14.30
oraz każda duża przerwa

Ewelina Szabela
– pedagog szkolny
Poniedziałek8.00 – 13.159.00 – 15.30
Wtorek8.00 – 13.159.00 – 15.007.45 – 13.45
Środa8.00 – 13:009.00 – 15.00
Czwartek8.00 – 13:159.00 – 14.30
Piątek8.00 – 11.009:00 – 13:007.45 – 13.15

Kontakt z psychologiem i pedagogami jest możliwy za pośrednictwem Mobidziennika,  platformy Teams oraz telefonicznie
61 842 82 54 (w godzinach pracy). W przypadku konieczności osobistego kontaktu, termin uzgadniany jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Poradnia wspomagająca szkołę: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Słowackiego 54/56, 60 – 521 Poznań
nr telefonu: 61 639 76 65 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast