Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: Beata Sobiech
Wicedyrektorzy: Teresa Sobczak, Halina Seifert

Nauczyciele
Wychowanie przedszkolne
Janiszewska Iwona

Edukacja wczesnoszkolna
Bauza Urszula
Gładysiak Maria
Hałasińska-Szczepańska Katarzyna
Jopek Sylwia
Król Elżbieta
Raszewska Marzena
Wolska Małgorzata
Zakrzewska Maria

Język polski
Andrzejewska Elżbieta
Ignatowicz Henryka
Piotrowska Katarzyna
Raczyk Marta
Urbanowska Elżbieta
Zakrzewska-Majorczyk Katarzyna

Matematyka
Gajewska Aleksandra
Najewska Małgorzata
Tasarz Sylwia
Wróblewska Marlena

Język angielski
Bernatowicz Monika
Blimel Anna
Hałasińska-Szczepańska Katarzyna
Krzesiek Urszula
Strzelecka-Rypniewska Grażyna
Symoniuk Katarzyna

Język niemiecki
Jolanta Gumna

Przyroda/Biologia
Agnieszka Jarek – Kopczyk
Teresa Sobczak

Historia/Historia i społeczeństwo
Gniatkowski Norbert
Hasiec Marek
Ignatowicz Henryka
Seifert Halina

Geografia
Norbert Gniatkowski
Jerzy Głowacki

Chemia
Małgorzata Paluszkiewicz

Fizyka
Sylwia Tasarz

Muzyka
Izabela Przybyłka – Frąckowiak

Plastyka
Beata Krzemińska

Wychowanie fizyczne
Izabella Andrzejewska
Rafał Piątek
Marek Trepka
Marek Witoszyński
Karolina Zawadka

Zajęcia komputerowe/Informatyka
Bauza Urszula
Gładysiak Maria
Hałasińska-Szczepańska Katarzyna
Król Elżbieta
Wolska Małgorzata
Zaborowska Hanna
Zakrzewska Maria
Żurawska Iwona

Zajęcia techniczne/Technika
Izabela Przybyłka – Frąckowiak
Hanna Zaborowska
Żurawska Iwona

Wiedza o społeczeństwie
Gniatkowski Norbert
Hasiec Marek

Edukacja dla bezpieczeństwa
Małgorzata Paluszkiewicz

Doradztwo zawodowe
Klińska Joanna

Religia
Kisiel Witold
Koch Anna
Rebelka Mateusz

Etyka
Katarzyna Hałasińska-Szczepańska

Wychowanie do życia w rodzinie
Gniatkowski Norbert
Hasiec Marek
Paluszkiewicz Małgorzata
Przybyłka-Frąckowiak Izabela

Psycholog szkolny
Zofia Brożek 
Agnieszka Jasińska – Soćko

Logopeda
Agnieszka Jasińska – Soćko

Pedagog szkolny
Ewa Hauke
Ewelina Koprowicz
Beata Sobiech

Biblioteka
Henryka Ignatowicz
Joanna Klińska
Maria Skubiszyńska

Świetlica
Adamska Marta
Czerniak Patrycja
Dobrowlańska Małgorzata
Heller Katarzyna
Juskowiak Katarzyna
Kaczmarek Adrianna
Olek Paulina
Sikora Agnieszka

Powiększ tekst
Wysoki kontrast