Relacja z wyborów do Samorządu Szkolnego

W dniach 24 – 25 września 2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Lokal wyborczy znajdował się w łączniku szkoły. Uprawnionym do głosowania był każdy uczeń szkoły z klas IV – VIII. Po okazaniu dokumentu tożsamości uczeń otrzymywał kartę wyborczą i mógł oddać głos. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza, którą tworzyli wybrani uczniowie klas ósmych. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza w obecności opiekuna samorządu uczniowskiego dokonała podliczenia głosów. Uprawnionych do głosowania było 350 uczniów. Głos oddało 166 uczniów, co stanowi 47,42% uprawnionych do głosowania. Jeden głos był nieważny. Zgodnie z Regulaminem Wyborów w skład samorządu weszło po dwóch uczniów z każdego poziomu klas oraz dodatkowo dwóch z największą liczbą głosów. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zdecydowali się na udział w głosowaniu. Gratulujemy wszystkim wybranym. Życzymy wielu pomysłów i wytrwałości w pracy. Powodzenia!  
Powiększ tekst
Wysoki kontrast