Wyjazd do Muzeum Narodowego w Poznaniu.

20 listopada 2019 r. klasy 2b i 2c wybrały się do Muzeum Narodowego w
Poznaniu na lekcję muzealną, która składała się z dwóch części.

Pierwsza część miała charakter spaceru po galerii, podczas którego
uczniowie w rozmowie z edukatorem dzielili się swoimi spostrzeżeniami i
odczuciami na temat oglądanych dzieł sztuki oraz brali udział w zabawach
aktywizujących. Oglądaliśmy portrety, martwą naturę, rzeźby wybitnych artystów.

W drugiej części – warsztatowej dzieci miały szansę wyrazić się
plastycznie, tworząc pastelami własne dzieła.

Mali
artyści rozbudzali wrażliwość estetyczną i stopniowo poznawali kolekcje muzeum.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast