Wyniki naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) listy można umieścić na stronach internetowych placówki.
Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego
(nabór uzupełniający)

Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR będzie możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w sposób elektroniczny.
Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Termin potwierdzenia woli przyjęcia od 9 do 16 kwietnia 2020r.
Potwierdzenie woli można także przesłać skanem na adres mailowy szkoły sp28@poznan.interklasa.pl

Wzór będzie dostępny na stronie NABÓR
oraz jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Wzór potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola – 2020 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast