Regulamin dodatkowy i informacja dotycząca korzystania z boiska podczas zajęć na strefie rekreacji dziecięcej od 1- 26.06.2020 r.

Wznowione zostają zajęcia na Strefie Rekreacji Dziecięcej przy Szkole Podstawowej nr 28  w Poznaniu ul Chojnicka 57.

Zajęcia prowadzone będą każdego dnia tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz przerwy Dnia Bożego Ciała ( 11-14 czerwca) w godzinach 13.00- 15.00 do 26.06.2020

Uczestnicy na zajęcia przychodzą w strojach sportowych lub przebierają się na boisku w wyznaczonym miejscu, posiadają maseczki ochronne ale w trakcie samych zajęć ich nie używają. Liczba uczestników na zajęciach nie może przekraczać 14 osób.  Zabronione jest przynoszenie i spożywanie jedzenia na terenie należącym do szkoły a więc również  w okolicy boiska. Uczestniczy mogą przynosić  swoje napoje ale zabronione jest korzystanie z nich przez inne osoby. Dla uczestników zajęć udostępniona jest jedna toaleta. Tylko zdrowe osoby mogą wejść na boisko dlatego należy zmierzyć temperaturę ciała uczestnikowi zajęć przed wejściem na boisko. Pomiaru dokonuje osoba z obsługi obiektu. Każdy uczestnik zajęć przed wejściem i wyjściem z boiska zobowiązany jest zdezynfekować dłonie jak również przed wejściem i wyjściem z toalety. Obowiązek dostarczenia  środka dezynfekującego przy wejściu na boisko  i toalety spoczywa na organizatorze zajęć. Korzystamy tylko ze sprzętu , który dostarczony jest przez organizatora zajęć z wyjątkiem sprzętu ochrony osobistej ( rękawice bramkarskie , nakolanniki, osłony na piszczele) ale zabronione jest udostępnianie tego sprzętu innym uczestnikom zajęć. Sprzęt po zajęciach należy zdezynfekować a obowiązek ten spoczywa na organizatorze. Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie dobrowolne, jednak każdy z uczestników wpisywany jest na listę obecności. Prowadzenie zajęć odbywać się będzie na boisku sportowym SP 28 , nie ma możliwości przeniesienia zajęć na salę sportową i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia mogą zostać w danym dniu odwołane.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast