List przewodniczącej Rady Rodziców SP28 do Rodziców

Dnia 10.02.2020 przedstawiciele Rady Rodziców zostali zaproszeni na spotkanie z dyrekcją i Radą Pedagogiczną SP 28 w Poznaniu.
Tematy podjęte w czasie spotkania :

  • wniosek o skrócenie lekcji on – line do 30-35 minut 
  • Możliwość konsultacji z nauczycielami poza lekcjami (godzina wyrównawcza, dla dzieci, które zgłoszą taką chęć lub potrzebę) – grafik konsultacji pojawi się na stronie szkoły. Konsultacje poprzez platformę Teams
  • Konsultacje stacjonarne dla klas 8 dotyczące przede wszystkim przedmiotów egzaminacyjnych 
  • Możliwość spotkań ze szkolnym psychologiem w szkole po uprzednim umówieniu się poprzez mobidziennik
  • Urozmaicenie lekcji on-line poprzez wykorzystywanie możliwości platformy Teams
  • Organizacja Dnia Naukowca (spotkanie na Teams zaplanowano na środę 17.02 – zapraszamy rodziców chętnych uczestniczyć w organizacji tego wydarzenia ) 

Przypominam ze we wszystkich sprawach mogą się państwo kontaktować z RR poprzez maila:
Rodzicesp28@gmail.com 
Lub szkolnego FB  Rodzice SP 28 Poznań 

Z poważaniem 

Beata Demianowska 
Przewodnicząca RR 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast