Podziękowania – Dzień Naukowców 2021 r.

Szanowni Państwo,

Dzień Naukowców 2021 za Nami. Chciałabym podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami. To było Wydarzenie, w które zaangażowała się cała społeczność szkolna. Trudne organizacyjnie, bo pierwszy raz organizowane całkowicie w Internecie. Dla dzieci ważne było, że mogą dokonać wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mogą sprawdzić się w roli młodych naukowców, przeprowadzić i zaprezentować eksperymenty naukowe. Dzień Naukowców w Naszej Szkole był imprezą spektakularną, z bogatym programem zajęć zarówno dla dzieci młodszych jak i starszych, wydarzeniem w którym swoją wiedzą i doświadczeniem naukowym podzielili się z nami wybitni naukowcy. Uczniowie przeprowadzając eksperymenty na nowo  poczuli radość z działania i uczenia się.

Serdecznie dziękuję Wszystkim Nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w organizację ,,Dnia Naukowców, przygotowanie i prowadzenie  zajęć z dziećmi, wzajemne wspieranie się. Szczególnie pragnę podziękować nauczycielom, którzy nie tylko przygotowali z dziećmi eksperymenty naukowe, prowadzili zajęcia, zorganizowali konkursy ale także pełnili ważne role organizacyjne. Dziękuję Pani Natalii Binkowskiej, za koordynowanie przygotowań do wydarzenia na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, Pani Aleksandrze Gajewskiej za koordynowanie na poziomie klas 4-8. Dziękuję Pani Hannie Zaborowskiej, odpowiedzialnej za techniczną stronę organizacji Dnia Naukowców, za to, że zarówno rekrutacja na zajęcia jak i całe wydarzenie przebiegało bez problemów technicznych. Dziękuję Pani Sylwii Tasarz, Pani Agnieszce Jarek-Kopczyk, Pani Lidii Kasprzak, Pani Marlenie Wróblewskiej i Panu Mateuszowi Rebelce za przeprowadzenie ciekawych zajęć z dziećmi i  organizację konkursów szkolnych, a także Pani Beacie Krzemińskiej, Izabeli Frąckowiak i Sarze Ratajczak za przeprowadzenie konkursów, promocję wydarzenia, Pani Grażynie Strzeleckiej-Rypniewskiej za tłumaczenia w języku angielskim, a nauczycielom wychowania fizycznego: Pani Izabeli Andrzejewskiej, Panu Markowi Trepce, Panu Rafałowi Piątek i Panu Markowi Witoszyńskiemu za wesołe zagospodarowanie przerw między zajęciami.

W organizację Dnia Naukowców czynnie zaangażowali się także Nasi Uczniowie. Wszystkim Uczniom dziękuję za aktywny udział. Szczególne podziękowania pragnę przekazać uczniom klasy 1a i Samorządowi Uczniowskiemu za przygotowanie fantastycznych filmów promujących Wydarzenie. Można je jeszcze zobaczyć na szkolnej stronie www. , tak jak prace konkursowe. Specjalne podziękowanie przekazuję Jankowi Niklaus oraz Weronice i Wiktorii Michalak, którzy wystąpili w roli prowadzących.

Bez zaangażowania Rodziców Nasz Dzień Naukowców nie miałby tak wyjątkowego wymiaru. Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców za współtworzenie tego wydarzenia, a także za ufundowanie bardzo atrakcyjnych nagród. Szczególne podziękowanie składam Pani Beacie Demianowskiej, Pani Katarzynie Fiedorowicz i Pani Izabeli Dutkowiak.

W Dniu Naukowca gościliśmy wspaniałych naukowców, którzy przygotowali specjalnie dla Nas ciekawe wykłady, prezentacje i eksperymenty naukowe. Serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, udział w Naszym Wydarzeniu i wspólnie spędzony czas: wybitnym naukowcom, fizykom Panu prof. Romanowi Świetlikowi z PAN oraz Panu prof. Kosma Szutkowskiemu z UAM, Pani dr Katarzynie Fiedorowicz i Pani dr Agnieszce Zimnej z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Panu dr Oskarowi Zdunek ekspertowi z Polskiej Agencji Kosmicznej, Panu dr inż. Tomaszowi Zgoła z Laboratorium Wyobraźni, Pani Agnieszce Wójcik  z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz Pani Michalinie Maksymowicz – Maciata, studentce Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Oxfordzie.

Dzień Naukowców to impreza cykliczna, zatem do zobaczenia za rok. Mam nadzieję, że w murach Naszej Szkoły.

Halina Seifert
dyrektor szkoły

Powiększ tekst
Wysoki kontrast