Matematyczna Olimpiada Juniorów 2021/2022

W dn. 23.09.2021 r. o godz. 9.00 odbyła się część testowa pierwszego etapu Matematycznej Olimpiady Juniorów 2021/2022. Olimpiada została wpisana przez MEN na listę olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie  oświaty. Do zawodów pierwszego stopnia podeszło … Czytaj dalej

Powiększ tekst
Wysoki kontrast