Matematyczna Olimpiada Juniorów 2021/2022

W dn. 23.09.2021 r. o godz. 9.00 odbyła się część testowa pierwszego etapu Matematycznej Olimpiady Juniorów 2021/2022. Olimpiada została wpisana przez MEN na listę olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie  oświaty.

Do zawodów pierwszego stopnia podeszło 4 ośmioklasistów. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 75 min.
Test składał się z 15 zadań. Aby przejść do kolejnego etapu uczniowie powinni jeszcze wykonać część korespondencyjną, czyli przesłać rozwiązania do udostępnionych wcześniej zadań na wskazany przez komisję olimpiady adres. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów zostaną zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia, które odbędą się  15 stycznia 2022 r.

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za sukcesy naszych uczniów.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast