Wyniki Konkursu Wokalnego “Szukamy talentów”

29 października w naszej szkole odbył się Konkurs Wokalny  “Szukamy Talentów “. Komisja w składzie Henryka Ignatowicz, Izabella Przybylka-Frąckowiak,  Małgorzata Dobrowlańska i Iwona Janiszewska przyznała:

  • w kategorii klas 1-3: pierwszą nagrodę  Wiktorii Ostaszewskiej oraz dwa wyróżnienia: Partycji  Maziarz i Helenie Kramarz.
  • w kategorii klas 4-8: pierwsze miejsce zdobyła  Oliwia Konieczna. Wyróżnione zostały  Zofia Meller i Liliana Sroka.

Fundatorami nagród był Market Kiekrz Lewiatan oraz sklep Domino zabawki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy wygranych.

Regulamin Konkursu Wokalnego “Szukamy talentów”

Organizatorzy:

Biblioteka szkolna

Cele konkursu:

1. Prezentacja umiejętności wokalnych.

2. Propagowanie kultury muzycznej, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych  i wychowawczych.

3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.

4. Wspieranie i promowanie talentów oraz umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych .

5. Wyłonienie utalentowanych uczniów i zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.

Uczestnicy:

Adresatami konkursu są uczniowie SP 28 w Kiekrzu w następujących kategoriach:

– Kategoria I – uczniowie klas 0 – III

– Kategoria II – uczniowie klas IV – VI

– Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

Warunki udziału:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów SP nr 28.

2. Uczestnicy wykonują jedną piosenkę w języku polskim.

3. Dobór repertuaru jest dowolny (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.).

4.Uczestnicy mogą śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym z płyty CD oraz a’capella.

Kryteria oceny:

1. Jury Konkursu będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny.

2. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu .

3. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 22 października 2021 roku, osobiście   w bibliotece szkolnej lub drogą mailową.

Termin i miejsce:

Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w SP nr 28 w Kiekrzu, w dniu 29 października  (piątek) 2021 r.

Informacje dodatkowe:

Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, mikrofon, odtwarzacz płyt.

Nagrody

Jury powołane przez Organizatora przyzna wyróżnienia oraz dyplomy.

Regulamin do pobrania

Powiększ tekst
Wysoki kontrast