Konkursu na plakat promujący czytanie książek

Regulamin konkursu na plakat promujący czytanie książek

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka SP 28 w Kiekrzu

2. Konkurs trwa do 5 listopada 2021r.

3. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas.

4. Przedmiotem konkursu jest plakat promujący czytelnictwo.

5. Cele konkursu:

– zachęcanie młodzieży do czytania,

– promocja książki i biblioteki,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– prezentowanie talentów.

6. Wymagania dotyczące prac konkursowych:

a) wymiary plakatu – format A2

b) prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, muszą być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę,

7. Prace należy złożyć do biblioteki szkolnej do dnia 5 listopada 2021r.

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

9. Kryteria oceny prac:

– związek pracy z tematem,

– wartość artystyczna,

– estetyka pracy.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 listopada 2021r.

11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

12. Postanowienia dodatkowe: a) organizator nie zwraca uczestnikom prac oraz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie,

b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych organizatora,

Regulamin do pobrania

Powiększ tekst
Wysoki kontrast