Bezpieczeństwo w drodze do szkoły

Szanowni Państwo,

trwająca budowa kanalizacji w Kiekrzu jest bardzo uciążliwa i wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

W dniu dzisiejszym zostały zainstalowane tymczasowo słupki wzdłuż chodnika przy szkole, do których przymocowano taśmę, tak aby samochody nie wjeżdżały na chodnik. Jest to prowizoryczne zabezpieczenie, które nie zwalnia od konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na tym odcinku. Otrzymałam zapewnienie, że zarówno Zarząd Dróg Miejskich jak i Miejski Inżynier Ruchu w porozumieniu z Wykonawcą dokonają w najbliższym czasie analizy możliwości podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg (być może ustawienie specjalnych znaków, wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul. Chojnickiej co zasugerowałam).

Wejście główne do szkoły pozostaje otwarte dla wszystkich dzieci, dla których jest to najbliższe wejście w drodze do szkoły. Jeśli korzystniejsze dla dziecka (dotyczy uczniów klas 1-3) jest wchodzenie/wychodzenie innym niż główne wejściem do szkoły to proszę, aby na czas trwającej inwestycji (wykopy na wprost szkoły) z tego najbliższego korzystało.

Bardzo proszę , abyście Państwo rodzice przeanalizowali drogę swojego dziecka do szkoły i w miarę możliwości zapewnili mu bezpieczeństwo.

Rada Osiedla zna sytuację i jak zostałam zapewniona, podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Proszę o zgłaszanie do Rady Osiedla wszelkich zauważonych problemów dot. bezpieczeństwa pod adresem

Osiedle_Kiekrz@um.poznan.pl

Trwająca budowa kanalizacji w Kiekrzu jest bardzo uciążliwa dla systemu transportowego. Wszystkie autobusy przejeżdżające przez Kiekrz narażone są na opóźnienia. Niestety z informacji uzyskanych od ZUK ROKBUS Sp. z oo. wynika, że zmiana rozkładu jazdy nie jest możliwa. Szkoła będzie uwzględniać powyższe okoliczności w trakcie analizy spóźnień uczniów zamieszkałych w szczególności w Pawłowicach.

Z poważaniem
Halina Seifert

Powiększ tekst
Wysoki kontrast