„Klockowe wyzwanie” – konkurs świetlicowy

ŚWIETLICA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Klockowe wyzwanie

Konkurs konstrukcyjny , polegający na budowaniu różnego rodzaju budowli z klocków, które dzieci posiadają w domach.
Zasady konkursu:
1. Technika: dowolna, praca przestrzenna z klocków.
2. Termin składania prac:

Dobrze zabezpieczone prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 24 listopada 2021.

3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 listopada 2021 r.

4. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

5. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą dane, tj: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast