Projekt anglo-plastyczny ,,Moje hobby”

Projekt anglo-plastyczny pt: ,,Moje hobby” jest skierowany dla uczniów klas od 5 do 8.

Koordynator (autor) projektu:
Beata Krzemińska

współpracujący nauczyciele języka angielskiego:

Anna Blimel, Hanna Gendera-Mazur, Grażyna Strzelecka-Rypniewska, Urszula Krzesiek.
Termin zakończenia projektu przewidywany na 7 stycznia.

Punkty i oceny uczniowie dostają z:
1 etapu ( języka angielskiego) i
2 etapu ( plastycznego)

Powiększ tekst
Wysoki kontrast