Projekt szkolny upamiętniający 400-lecie bitwy pod Chocimiem

Przez cały listopad będziemy obchodzić w naszej szkole czterechsetną rocznicę zwycięskiej bitwy chocimskiej.

Zadania związane z obchodami 400. rocznicy bitwy pod Chocimiem będą w głównej mierze realizowane na zajęciach określonych przedmiotów. Zapoczątkują je lekcje historii w klasach VI-VIII skoncentrowane na tematyce wojny polsko-tureckiej. Następnie przez kolejne tygodnie zostaną przeprowadzone zajęcia z międzyprzedmiotowe, podczas których uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zrealizują zadania projektowe.
Wydarzeniem podsumowującym całe obchody będzie dyskusja panelowa trzech historyków z naszej szkoły.

W uchwale Senatu w dniu 30.10.2021 r. napisano:

“Bitwa pod Chocimiem, toczona od 2 września do 9 października 1621 r., stanowiła kluczowy moment w dziejach Europy i cywilizacji chrześcijańskiej”.
Jak przypomniano, 400 lat temu potężna armia osmańska stanęła u bram Europy, u granic naszego państwa. Wojskami muzułmańskimi dowodził sułtan Imperium Osmańskiego Osman II. Natomiast po stronie Rzeczypospolitej wystąpiły przeciw niemu chorągwie koronne pod dowództwem królewicza Władysława Zygmunta Wazy, wcześniej obranego wielkim carem moskiewskim, późniejszego króla Polski Władysława IV, chorągwie litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza i wojska zaporoskie pod dowództwem hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.

Jak podkreślono w uchwale, “bitwa ta zadecydowała o losach i przyszłości nie tylko Polaków, Rusinów i Litwinów, ale też całej chrześcijańskiej Europy, w stronę której kierowały się wojska muzułmańskie”. Wskazano również, że “wiktoria chocimska przyczyniła się do stworzenia wizji Rzeczypospolitej Trojga Narodów, urzeczywistnionej w 1658 r. na mocy unii hadziackiej”. “Nie weszła ona w pełni w życie wskutek przeciwdziałania ze strony Rosji. Jednak planowane połączenie Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wielkiego Księstwa Ruskiego stało się dowodem odpowiedzialności, mądrości i współpracy wielonarodowych elit budujących I Rzeczpospolitą. Potężna, zwycięska i zjednoczona Rzeczpospolita z racji swej walki z ekspansją islamu ogłoszona została w całej Europie +przedmurzem chrześcijaństwa+ – czytamy w uchwale.

W uchwale oceniono, że “zwycięstwo pod Chocimiem jest po 400 latach powodem do dumy z narodowej historii, ale także przyczynkiem do spojrzenia w przyszłość”. “Jubileusz ten jest ważny także dla powołanego w 2020 r. Trójkąta Lubelskiego – inicjatywy, która nawiązuje nazwą do unii lubelskiej z 1569 r. tworzącej podwaliny potęgi I Rzeczypospolitej” – napisano.

Senat oddaje hołd wojskom walczącym w obronie Rzeczypospolitej pod Chocimiem w 1621 r., w tym zmarłemu podczas działań zbrojnych głównodowodzącemu – hetmanowi wielkiemu litewskiemu, mężowi stanu, wodzowi i politykowi, senatorowi Janowi Karolowi Chodkiewiczowi.

“Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wydarzenia sprzed 400 lat powinny stanowić drogowskaz dla współpracy spadkobierców wielkiej wiktorii I Rzeczypospolitej: Polaków, Białorusinów, Litwinów i Ukraińców” – głosi uchwała Senatu.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast