Pasowanie na czytelnika

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”.
Kornel Makuszyński

W ostatnich dniach lutego 2022 roku w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Pasowanie to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.
Celem uroczystości jest zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
Podczas pasowania uczniowie klasy V b zaprezentowali młodszym kolegom przedstawienie, opowiadające o sposobach dbania o książki.
Młodzi czytelnicy złożyli również ślubowanie i otrzymali dyplomy oficjalnie potwierdzające, iż zostali przyjęci w poczet czytelników naszej biblioteki. Prócz dyplomów otrzymali   listy od książek oraz książki pt. „Pierwsze abecadło”. Na koniec każdy pierwszaczek mógł wypożyczyć książkę, która mamy nadzieję, zachęci do dalszego odkrywania świata pełnego przygód i rozwijającego wyobraźnię.

Ponieważ stałymi bywalcami biblioteki są dzieci z klasy „0″, oni również otrzymali dyplomy i listy od książek.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast