Zajęcia rozwijające zainteresowania dla klas czwartych

W drugim półroczu rozstały uruchomione zajęcia rozwijające z informatyki, w czasie zajęć uczniowie pracują na różnorodnych platformach uczących programowania przez zabawę oraz zgłębiają podstawy robotyki i elektroniki.
Dzięki projektowi Laboratoria Przyszłości szkoła pozyskała narzędzia i oprogramowanie do przeprowadzania tego typu zajęć.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast