2 kwietnia – dzień Solidarności z Ukrainą w Naszej Szkole

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie”.

John Donne (1572-1631)

W dniu 2 kwietnia odbył się Piknik oraz Koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”
W czasie Pikniku Charytatywnego “Solidarni z Ukrainą” zorganizowanego przez Radę Rodziców SP28 na terenie kierskiej Plażojady można było zjeść kiełbaskę prosto z ogniska, pyszne ciasto oraz zagrać w loterię fantową. Na dzieci i młodzież czekali również nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zorganizowali w tym czasie zajęcia sportowe.
Piknik uatrakcyjnił kiermasz wielkanocny, na którym można było kupić przepiękne ozdoby wykonane własnoręcznie przez dzieci, rodziców oraz lokalnych artystów.
Cały dochód z Pikniku został przeznaczony na wsparcie dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do Naszej Szkoły i ich rodzin.

Szczególne podziękowania za organizację przedsięwzięcia dla Rady Rodziców i zaangażowanych rodziców SP28 – Pani Violetcie Kuster-Dobrowolskiej, Pani Beacie Demianowskiej, jak również dla Pana Dariusza Ryszczyńskiego i Pani Zofii Cierpikowskiej, nauczycielom wychowania fizycznego i wychowawczyniom pracującym w świetlicach Naszej Szkoły.

Popołudniowy Koncert “Solidarni z Ukrainą” odbył się w Hali Sportowej Naszej Szkoły i był połączony z aukcją prac – dzieł sztuki.
Koncert rozpoczęło powitanie gości przez organizatorów: panią Halinę Seifert – dyrektora Naszej Szkoły, panią Małgorzatę Woźniak – Radną Miasta Poznania oraz panią Hannę Smoczek – prezesa Stowarzyszenia Aster.
Wydarzenie prowadził pan Ireneusz Lesicki (Stowarzyszenie ASTER), aukcję dzieł sztuki przeprowadziła pani Ewa Lisowska (Stowarzyszenie ASTER), nagłośnienie przygotował i przeprowadził pan Marek Górzyński.
W czasie koncertu wystąpili: Julia Mielczarek, Julia Wiśniewska z grupą taneczną, Agnieszka Garniewicz, Lena Stanisławska – fagot, Jakub Sosulski – saksofon, Urszula Laudańska – śpiew, Piano Czerniak & Syn, Marcin Czerniak – pianino, Stefania Czerniak, Julia Sekulska – śpiew, Mariana Shcherbyna – pianino, Marek Górzyński z Synami, Anna Artemenko, Polina Peretiachenko, Filip Szulc.

Pozyskane środki zasiliły konto Stowarzyszenia Aster i zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom z Ukrainy w Ośrodku Relokacji Uchodźców w Kiekrzu.

Na zorganizowanej akcji pojawiły się między innymi TRZY rysunki dzieci, które powstały w świetlicy.
Autorem dwóch z nich był uczeń z klasy czwartej. Jeden z jego młodszych kolegów, który uczęszczając na zajęcia świetlicowe bacznie przyglądał się procesowi powstawania tych prac, cierpliwie czekał na rozpoczęcie licytacji, by włączyć się w nią z zapałem i gotowością wydania wszystkich swoich oszczędności. Szczególnie zależało mu na nabyciu rysunku pod tytułem “Latarnia morska”. Gdy wreszcie tę licytację wygrał i dopełniał formalności związanych z kupnem dzieła, biorąca udział w tej samej licytacji mama jednego z naszych uczniów w szlachetnym geście wyłożyła za niego całą sumę, co bardzo wzruszyło wszystkich zebranych. Zwycięzca licytacji przeznaczył zaoszczędzone w ten sposób pieniądze na nabycie jeszcze jednego rysunku tego samego kolegi – pracy pod tytułem „Biblioteka”.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że podczas aukcji sprzedany został również rysunek pod tytułem “Jesień”, do którego powstania przyczynili się chyba wszyscy uczniowie jednej z grup świetlicowych.
W wyniku brawurowej wręcz licytacji, w której do końca uczestniczyła między innymi uczennica klasy czwartej, rysunek został sprzedany za 500 zł. Łącznie te TRZY rysunki osiągnęły kwotę 870 zł.
Gratulujemy i dziękujemy niezwykle zdolnemu autorowi oraz wszystkim dzieciom przebywającym w świetlicy za ich kreatywność, wysiłek oraz duże serduszko, ponieważ uczynili dużo dobra!

Pomysłodawcą i współorganizatorem Koncertu był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Marek Trepka.

Pozostałe osoby, które zaangażowały się w tą wspaniałą inicjatywę. Szczególne podziękowania dla:
Katarzyny Szczepańskiej- Hałasińskiej, Teresy Sobczak oraz nauczycieli naszej szkoły: Patrycji Czerniak, Izabeli Przybyłce -Frąckowiak, Hannie Zaborowskiej, Marcie Adamskiej, Małgorzacie Wolskiej,  Małgorzacie Najewskiej, Rafałowi Piątkowi, Markowi Witoszyńskiemu, Beacie Krzemińskiej, Joannie Jacaszek, Małgorzacie Dobrowlańskiej, Grażynie Strzeleckiej – Rypniewskiej, Henryce Ignatowicz oraz Radzie Rodziców za organizację koncertu, ponadto dla pracowników obsługi szkoły: Zofii Cierpikowskiej,  Dariuszowi Ryszczyńskiemu i pozostałym osobom z obsługi za wsparcie przy przeprowadzeniu koncertu.
Szczególne podziękowania dla uczniów naszej szkoły za przekazane prace na aukcję, a zwłaszcza uczniowi klasy 4A – Wojtkowi Karaśkiewiczowi i Lenie Stanisławskiej z klasy 5 B za wspaniałą grę na fagocie.
Pani Jolancie Staszak podziękowania za zorganizowanie kawiarenki koncertowej oraz ugoszczenie artystów własnymi przepysznymi wypiekami.

Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia: Małgorzacie Woźniak, Hannie Smoczek, Sławomirowi Fiszerowi, Ewie Lisieckiej,  Ireneuszowi Lesickiemu , Agnieszce i Arturowi Nowaczykom, Małgorzacie Ostrowskiej – Karpiczak.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast