Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego z okazji Światowego Dnia Książki 2022

Z radością zawiadamiamy o rozstrzygnięciu Międzyszkolnego Konkursu
Plastyczno-Literackiego z okazji Światowego Dnia Książki 2022.

Nadesłane prace są bardzo różnorodne pod rozmaitymi względami i przez to w dużej mierze ze sobą
nieporównywalne. Mamy tu jeden poradnik dla przyszłych właścicieli kotów, zbiór ciekawostek o
zwierzętach domowych, niezwykle urozmaicony zbiór przepisów kulinarnych, starannie ilustrowaną
historię sportowo-sensacyjna ze sympatycznie sportretowanymi postaciami zwierzęcymi, książkę o
spełniających się marzeniach małej Weroniki, wspomnienia młodej dziewczyny z okresu drugiej wojny
światowej, trzymającą w napięciu historie westernową i nie mniej emocjonującą historię fantastyczno –
przygodową. Jury dziękuje wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie, wyobraźnię i kreatywność.
Spośród nadesłanych książeczek wyróżniamy pięć, które naszym zdaniem zasługują na szczególną
uwagę.
W pierwszej grupie wiekowej, obejmującej klasy 3 – 4, wyróżnione zostają dwie prace. Jedną z nich
jest książeczka Moniki B. (kl. 4) ze Szkoły Podstawowej nr 74 “Niespodzianka dla Weroniki”, którą
nagradzamy za ładny styl, w jakim autorka opisuje dziecięce marzenia, umiejętność budowanie
napięcia i interesujące ilustracje. Drugą z wyróżnionych prac jest “Turniej zwierząt” autorstwa
Wojciecha Z. (kl. 3) ze Szkoły Podstawowej nr 65 – książeczka o duchu sportowym i realizacji marzeń,
w której barwne ilustracje znakomicie wplecione są w zajmujący tekst.
W kategorii obejmującej klasy 5 – 6 wyróżniamy dwie prace: “Skarb Apaczów” Mikołaja S. (kl. 6) ze
Szkoły Podstawowej nr 28 oraz książeczkę autorstwa Marii M. (kl. 6) ze Szkoły Podstawowej nr 55
pod tytułem “Bronia z Borsuk”. Książeczkę Mikołaja S. nagradzamy za fascynację kulturą i językiem
Apaczów oraz za jej styl i umiejętność tworzenia wyrazistego klimatu fabularnego, który wiernie
odzwierciedlają staranne ilustracje.
Pracę Marii M., będącą rodzajem mini reportażu historycznego, nagradzamy za ogromne walory
rysunkowe, estetykę okładki oraz za zajmującą i przejmującą historię napisaną z perspektywy
kilkunastoletniej dziewczyny.
Jeśli chodzi o grupę wiekową obejmującą klasy 7 – 8, decyzja jury jest oczywista, gdyż w tej kategorii
praca Małgorzaty K.(kl.7) ze Szkoły Podstawowej nr 61 pod tytułem “Siano” nie natrafiła na żadną
konkurencję. Należy jednak podkreślić, iż walory tej niezwykłej książeczki są tak wysokie, że
ewentualnym konkurentom z całą pewnością bardzo trudno byłoby zbliżyć się do jej poziomu.
Autorka wykazała się nie tylko niebanalnym poczuciem humoru, elokwencją, umiejętnością
budowania napięcia oraz niezwykłą wyobraźnią fantastyczną ale też i pełnymi uroku ilustracjami.
Nie tylko wyróżnione ale wszystkie nadesłane prace otrzymają nagrodę rzeczową, która wraz z
nadesłaną książką będzie do odebrania od 16 maja do 6 czerwca 2022 w Szkole Podstawowej nr 28
w Poznaniu.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!


Katarzyna Hałasińska – Szczepańska
Henryka Ignatowicz
Małgorzata Dobrowlańska
Marta Adamska

Powiększ tekst
Wysoki kontrast