Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas VII i VIII

Dn. 11.03.2022 r. odbył się I etap Szkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VII-VIII.
Do II etapu etapu przeszło po 2 uczniów z najlepszymi wynikami z każdej klasy. 
20 maja odbył się II etap konkursu, który polegał na rozwiązywaniu w klasowych parach zagadek i gier matematycznych.
W klasach VIII był to matematyczny escape room oraz quiz. 

Konkurencje w klasach VII to krzyżówka matematyczna, tangram, orgiami, domino oraz quiz matematyczny.

Na poziomie klas siódmych zwyciężyła klasa VII C.

Na poziomie klas ósmych zwyciężyła klasa VIII B.

Gratulujemy!!!

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.
Aleksandra Gajewska, Małgorzata Najewska, Marlena Wróblewska

Powiększ tekst
Wysoki kontrast