Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Petrykivska kartka z Ukrainy”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 59 w Poznaniu

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  13.12.2022 r

TERMIN PRZYNOSZENIA PRAC: 07.12.2022 r

MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W POZNANIU W ŚWIETLICY KLAS STARSZYCH 4-8

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY – KARTKA

TEMATYKA:

Tematyka konkursu obejmuje tradycyjne wzornictwo ukraińskie wykorzystywane w sztuce użytkowej. 

DLA KOGO:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych.
 • Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 • Zostaną przyznane 3 nagrody główne. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane.
 • Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę o wymiarach kartki pocztowej A5 (pełny wymiar kartki to format A4, złożony na pół do formatu A5) 
 • Zaprojektowanie i wykonane kartki dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) z uwzględnieniem elementów Petrykowskiego wzornictwa. 
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w technice collage wykorzystujące gotowe fragmenty pocztówek, reprodukcji, zdjęć oraz wykonane z nietrwałych materiałów i produktów spożywczych np. kaszy, makaronów, a także koralików, cekinów i brokatu.
 • Do każdej pracy prosimy dołączyć (na odwrocie) informację zawierającą:

imię i nazwisko, wiek autora, klasę, nazwę placówki, telefon i e-mail rodzica. Dane należy wypełnić drukowanymi literami.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji i reprodukowania nadsyłanych prac.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych na odwrocie pracy jak i prac konkursowych  dla potrzeb konkursu oraz ich publikację na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB zgodnie z klauzulami RODO dostępnymi na stronie Internetowej szkoły.

W 2012 roku Ministerstwo Kultury Ukrainy uznało Petrykivskie wzornictwo jako niematerialne dziedzictwo kulturowe Ukrainy.

Sztuka ta została wpisana na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO .

Powiększ tekst
Wysoki kontrast