Rozwijaliśmy mobilność nauczycieli w programie „Europejskie inspiracje – mobilność nauczycieli gwarancją sukcesu ucznia” Erasmus+

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu w okresie od 31.12.2021 do 29.06.2022 realizowała projekt „Europejskie inspiracje – mobilność nauczycieli gwarancją sukcesu ucznia” w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność edukacyjna programu Erasmus+.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, wspierający wymianę edukacyjną. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Całkowity budżet projektu wyniósł 33918€

Zaplanowane działania w ramach projektu obejmowały mobilność 12 nauczycieli, udział w kursach językowych oraz metodycznych w zakresie języka angielskiego.

Uczestnicy projektu podnosili kwalifikacje językowe, a także prowadzili obserwacje i zbierali doświadczenia w zakresie sposobów, metod pracy czy wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych.

Zdobyte przez uczestników projektu doświadczenia stanowią bazę do wypracowania nowych metod pracy, a także zwiększenia wrażliwości na różnorodność kulturową, językową i społeczną.

Istotnym aspektem przystąpienia do projektu było podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, jako element idei uczenia się przez całe życie, stanowiącej podstawę do modernizacji systemów szkolenia i kształcenia.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast