Pieniądze nie biorą się z bankomatu

W SP 28 działa Spółdzielnia Uczniowska „Idaberg”. Funkcjonuje na podstawie prawa zwyczajowego i według stworzonego statutu. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą.Głównym celem Spółdzielni jest rozwijanie przedsiębiorczości wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, takich jak odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętności interpersonalne, gospodarowanie zasobami.Prowadzone są działania społeczno-wychowawcze w większej … Czytaj dalej

Powiększ tekst
Wysoki kontrast