#niebieskodlaautyzmu

DZIEŃ 2 KWIETNIA TO ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

W całym świecie kwiecień ma barwę niebieską. Jest to Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu.

Na zajęciach z P. Ewą uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat autyzmu.

Została przygotowana tablica edukacyjna dla uczniów i nauczycieli.

Kwiecień uznany jest jako miesiąc świadomości autyzmu.

  • Zaburzenia spektrum autyzmu są zespołem zaburzeń, które utrudniają dzieciom tworzenie i nawiązywanie relacji społecznych.
  • Dzieci z ASD są bardzo często odbierane przez społeczeństwo jako dziwne i ekscentryczne, lub odwrotnie jako zamknięte w sobie i wycofane. Nietypowy rozwój społeczny staje się widoczny na początku dzieciństwa.
  • Autystyczne niemowlęta mniej uwagi poświęcają bodźcom społecznym, rzadziej się uśmiechają i rzadziej patrzą na innych, a także mniej reagują na własne imię.
  • Autystyczne dzieci nie rozumieją ogólnie przyjętych norm społecznych na przykład nie nawiązują kontaktu wzrokowego z rozmówcą i nie mają zdolności używania prostych zwrotów do wyrażania swoich emocji.
  • Dzieci z autyzmem rzadziej wykazują społeczne zrozumienie, nie podchodzą do innych spontanicznie, nie naśladują innych i rzadziej reagują na emocje, mają problemy z komunikacją niewerbalną
  • Starsze dzieci i dorośli z ASD mają gorsze wyniki w testach rozpoznawania twarzy i emocji, chociaż może to częściowo wynikać z mniejszej zdolności do definiowania własnych emocji.
  • Dzieci dotknięte ASD bardzo często borykają się z problemami w tej sferze i tak zmysły mogą być zaburzone poprzez nadwrażliwość na bodźce dobiegające ze środowiska, jak na przykład nadwrażliwość wzrokowa gdzie zbyt mocne światło może wywoływać dosłowny fizyczny ból u dziecka; niedowrażliwość na bodźce docierające ze środowiska, na przykład niedowrażliwość słuchowa, objawiająca się między innymi tym, że dziecko szuka głośnych pomieszczeń, bądź wytwarza różne głośne dźwięki samodzielnie w celu dostarczenia sobie bodźców
  • Trudności w komunikacji wiążą się również w dużym stopniu z trudnościami w rozumieniu samego kontekstu społecznego. Dzieci w spektrum nie wiedzą kiedy ich rozmówca żartuje, a kiedy mówi poważnie. Nie potrafią one często rozpoznać ironii, przez co wszystko traktują dosłownie co niekiedy może nawet prowadzić do konfliktów. Problem w podtrzymywaniu konwersacji wiąże się również z wieloma nadwrażliwościami sensorycznymi, jak na przykład nadwrażliwość na dźwięk, która to może powodować, że dziecko z ASD nie jest w stanie skupić się na rozmowie, bo rozpraszają je jakieś dźwięki.
  • osoby z ASD mającą problemy w :

a) kontakt z rówieśnikami,

b) umiejętność nawiązywania kontaktów,

c) odczytywanie znaczenia zachowań innych,

d)  niedopasowanie zachowań odpowiednio do sytuacji, 

e) uboga lub zbyt ekspresyjna gestykulacja,

f ) problemy z mową ciała

g)  niedopasowana do sytuacji mimika twarzy. 

h)  trudność we wczuwaniu się w uczucia innych osób, obojętność, nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego, brak umiejętności „mówienia oczami”, a także nie zachowywanie dystansu fizycznego wobec innych osób.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu opiera się na badaniu psychologiczno-pedagogicznym i lekarskim. Wszyscy zgodnie twierdzą, że im wcześniej postawi się diagnozę, tym większe szanse dla prawidłowego rozwoju dziecka. Bardzo wczesna interwencja daje możliwości na lepsze funkcjonowanie w późniejszym życiu.

P. Ewa pedagog szkolny

Powiększ tekst
Wysoki kontrast