Nagroda dla wybitnych uczniów

Poznańscy uczniowie mogą ubiegać się o nagrodę pieniężną. Przyznawana jest ona wybitnym osobom, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą. Wnioski można składać do 15 września. 

Nagrody przeznaczone są dla uczniów poznańskich podstawówek klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych oraz odpowiednich klas placówek artystycznych, sportowych i zawodowych, którzy wykażą się w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami uzyskanymi poza szkołą. Są to m.in. konkursy czy olimpiady na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Pod uwagę brane są 4 kategorie: naukowa, artystyczna, sportowa oraz zawodowa.

Osiągnięcia muszą zostać zdobyte w minionym roku szkolnym – od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Nagroda może zostać przyznana na wniosek dyrektora szkoły lub innej osoby (rodzica, opiekuna), potwierdzony pieczątką szkoły.

Do zgłoszenia należy dołączyć: kserokopie dokumentów poświadczających pozaszkolne osiągnięcia; informacje o ocenach uzyskanych w danym roku szkolnym wraz ze średnią ocen oraz autocharakterystykę ucznia. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do 15 września do biura podawczego Wydziału Oświaty UMP przy ul. Libelta 16/20 lub bezpośrednio do pokoju 216.

Na ten cel przeznaczono w tym roku 300 tys. zł. Kapituła wybierze nagrodzonych do 20 listopada. Przyznane zostaną trzy nagrody (1, 2 i 3 stopnia) oraz wyróżnienie. Wniosek dostępny jest w załączniku. Regulamin znaleźć można na stronie.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast