Wybory do SU

Drodzy Uczniowie,

Wszystkim uczniom, którzy w dniach 26 i 27 września wzięli udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego dziękuję za oddanie głosu, a nowo wybranym władzom SU gratuluję oraz życzę owocnej pracy na rzecz Naszej Społeczności Szkolnej.

Dyrektor SP 28
Halina Seifert

“Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,
aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,
którzy razem uczą się, działają…,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,
żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,
pilnował porządku i praworządności…
to nie tylko praca, ale i walka…
w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.
Janusz Korczak

Szanowni Państwo,

uczniowie dokonali wyboru. Poniżej przesyłam do wiadomości Państwa wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

Przewodnicząca – Mikołaj Wróbel (37 głosów)
Zastępca – Julian Podwalny (34 głosów)
Sekretarz – Helena Martenka (33 głosów).

Dodatkowo pracę zarządu będą wspierali uczniowie, którzy uzyskali najwięcej głosów na poziomie poszczególnych klas.
Podczas pierwszego zebrania samorządu uczniowie wybiorą przewodniczących i członków poszczególnych sekcji (informacyjnej, kulturalnej, dekoracyjna).

Klasy czwarte
Bruno Przybylak
Jagoda Sautysz

Klasy piąte
Zofia Wróbel
Ada Litwinowicz
Lena Rogalska

Klasy szóste
Gabriela Dziamska
Amelia Szyszka

Klasy siódme
Marcel Polaszek
Wiktor Rogalski

Klasy ósme
Maria Trzcielińska
Zuzanna Ceitel
Maja Czajkowska.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast