Na konferencji: Nowa Energia: lepiej współpracować! czyli przedsiębiorczość społeczna w edukacji.

2. listopada 2023 r. uczennice naszej szkoły, członkinie SU „Idaberg“ uczestniczyły w konferencji: Nowa Energia: lepiej współpracować! czyli przedsiębiorczość społeczna w edukacji.

Było to spotkanie na styku edukacji, spółdzielczości, współpracy międzynarodowej i trzeciego sektora.Konferencję rozpoczęła pani Anna Dranikowska, specjalistka ds. edukacji SNRSS,  a gości powitał p. Przemysława Piechockiego, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.  Uczennice miały okazję porozmawiać z Jakubem Schimankiem – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Sylwią Frankowską – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Anną Janiak – Spółdzielnia Socjalna Furia i Zbyszkiem Prałatem – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych Spotkanie było okazją do podsumowania rezultatów projektu Nowa energia: rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży.

O swoich działaniach opowiedzieli zainteresowani – uczniowie sześciu szkół wśród nich  SP28.  Do najciekawszych pomysłów zrealizowanych przez uczniów należała między innymi nasza inicjatywa  (I miejsce) „Ślady Czasu” w ramach której powstały stroiki na groby kierskich Powstańców Wielkopolskich, spotkania z seniorami, konkurs gwary poznańskiej. 

Asia Lewandowska, Gabrysia Dziamska i Zuzia Borysiak godnie reprezentowały naszą szkołę i pięknie przedstawiły działania podjęte w ramach projektu.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast