Pieniądze nie biorą się z bankomatu


W SP 28 działa Spółdzielnia Uczniowska „Idaberg”. Funkcjonuje na podstawie prawa zwyczajowego i według stworzonego statutu. Podczas Walnego Zgromadzenia wybrano Zarząd i Radę Nadzorczą.
Głównym celem Spółdzielni jest rozwijanie przedsiębiorczości wzrost kluczowych kompetencji niezbędnych w życiu zawodowym i społecznym, takich jak odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, umiejętności interpersonalne, gospodarowanie zasobami.
Prowadzone są działania społeczno-wychowawcze w większej mierze handlowe – sklepik szkolny.
Sklepik szkolny zlokalizowany jest w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów.
Członkowie spółdzielni, prowadząc sklepik, uczą się przedsiębiorczości, odpowiedzialności, dbają o czystość, higienę sprzedaży i kulturalną obsługę klienta.
Członkiem spółdzielni może zostać każdy uczeń naszej szkoły!
Mamy nadzieje ze dzisiejsi członkowie spółdzielni „Idaberg” założą w przyszłości własne firmy, w których znajdą prace również ich koledzy. Obecnie Spółdzielnia liczy 21 członków.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast