Podręczniki od religii

Klasa I
AZ-11-01/18-PO-1/20 Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części)
(red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa II
AZ-12-01/18-PO-1/21 Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części)
(red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa III
AZ-13-01/18-PO-1/22 Pan Jezus nas karmi
(red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa IV – nowe
AZ – 14 – 01/18 – PO – 6/23 Pan Jezus jest naszym życiem
(red.) ks. dr Paweł Płaczek Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa V
AZ-21-01/18-PO-2/20 Bóg szuka człowieka (dwie części)
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa VI
AZ-22-01/18-PO-2/2 Jezus nas zbawia (dwie części)
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa VII
AZ-23-01/18-PO-2/22 Bóg wskazuje nam drogę
(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań
Klasa VIII – nowe
AZ–24–01/18–PO–7/23 Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat
(red.) s. Beata Zawiślak Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

nbnb

Powiększ tekst
Wysoki kontrast