Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolny 2023/2024

Katarzyna Fronczewska – przewodnicząca
Patrycja Fruchauf-Muszyńska – z-ca przewodniczącej
Marta Tosiek-Wróbel – z-ca przewodniczącej
Iza Skiba – sekretarz
Sylwester Pastusiak – skarbnik
Anita Ulaszewska – z-ca skarbnika
Agnieszka Przybylak – koordynator ds. zakupów
Ola Litwinowicz – komunikacja i zarządzanie wizerunkiem (public relations)

Kontakt – rodzicesp28@gmail.com 

Numer konta Rady Rodziców: PKO Bank Polski  51 1020 4027 0000 1802 1633 0040

Strona na FB – Rodzice SP28 w Poznaniu 

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły.
Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności. Jak zapewne Państwo wiedzą do zadań RR należy miedzy innymi pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspierania działalności uczniów i szkoły. Chcemy kontynuować te działania, które już w szkole funkcjonują i które Państwo znacie – ale będziemy także pracować nad innymi. Dlatego także prosimy o wsparcie i zaangażowanie to mentalne i finansowe.
Składki  na RR pozwalają dofinansować szkolne projekty na które często brakuje funduszy, to miedzy innymi; organizacja konkursów, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce czy wyniki sportowe, to także działania o charakterze charytatywnym  na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły.
Gdybyście Państwo chcieli włączyć się w aktywizacje szkoły i uczniów; macie jakieś fantastyczne pomysły, zapytania, projekty, które chcielibyście realizować albo tez jest coś co Was niepokoi i chcielibyście by problem był podjęty przez RR proszę o kontakt. 
Beata Demianowska

List przewodniczącej Rady Rodziców, 14 września 2021 r.

Szanowni Państwo

Na wstępie chciałabym bardzo podziękować za zaufanie i ponowny wybór na przewodniczącą Rady Rodziców. Mam nadzieję, że tym razem będziemy mogli działać w systemie stacjonarnym ,a co za tym idzie zrealizować o wiele więcej projektów niż to było możliwe w pandemii.

Pytacie czym jest RR , jak działamy i po co płacić składki. A zatem 

Rada rodziców – to grupa rodziców ( zwykle przedstawicieli trójek klasowych ) która jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z kształceniem i funkcjonowaniem. RR może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły. 

Składki  na RR pozwalają dofinansować szkolne projekty na które często brakuje pieniędzy to miedzy innymi ; organizacja konkursów, olimpiad  spotkań z ciekawymi ludźmi, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce czy wyniki sportowe , to także działania o charakterze charytatywnym  na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły. Dlatego tez prosimy Was o wpłaty. W tym roku ustaliliśmy, że będzie to 50 złotych na rok. Składki na RR można również wpłacać do skarbników klasowych. Dla klas z największą frekwencją wpłat nagrody: dofinansowanie wycieczki i pizza.
Można wpłacać bezpośrednio na konto: 

PKO BANK POLSKI 
51 1020 4027 0000 1802 1633 0040 

Prosimy wpłacać z dopiskiem: Klasy dziecka. 

Gdybyście Państwo chcieli włączyć się w aktywizacje szkoły i uczniów ; macie jakieś fantastyczne pomysły , zapytania , projekty , które chcielibyście realizować albo tez jest coś co Was niepokoi i chcielibyście by problem był podjęty przez RR proszę o kontakt . Można nas znaleźć na 

rodzice28@gmail.com lub na FB Rodzice SP28 , kontakt także przez MD 

Z poważaniem 
Beata Demianowska 
Przewodnicząca RR 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast