Protokoły Rady Rodziców

Przypominamy, że we wszystkich sprawach mogą się państwo kontaktować z RR poprzez maila:
Rodzicesp28@gmail.com 
Lub szkolnego FB  Rodzice SP 28 Poznań
Oraz poprzez szkolny dziennik elektroniczny

Protokół z zebrania Rady Rodziców w dniu 13.03.2023 r.

Spotkanie rozpoczęte przez przewodniczącą Beatę Demianowską.
Pani Dyrektor Halina Seifert wzięła udział w spotkaniu Rady Rodziców wraz z przedstawicielami Rady Pedagogicznej.

Omówiono poniższe tematy:

 1. Pani Dyrektor przekazała informację, iż Rada Pedagogiczna zagłosowała tajnie za pozostawieniem punktowego systemu oceniania zachowania.

 2. Dyrekcja prosi o ustalenie członków grupy w temacie punktowego systemu oceniania zachowania i ustalenia terminu spotkania.

 3. Omówienie propozycji wzięcia udziału przez Szkołę w konkursie na mural ścienny Projekt przy współpracy z uczniami. Koordynatorem zostanie p. Ola Litwinowicz.

 4. Dzień Sportu – propozycja od RR aby przesunąć event na dzień po dniu dziecka ze względu na dużą liczbę zaplanowanych wycieczek klasowych. Dyrekcja po konsultacji z nauczycielami przekaże termin.

 5. Dzień Naukowca – omówienie planu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną na dzień 29.03.2023 r. W najbliższym czasie podsumowanie planu i liczba nagród zostanie przesłane do Rady Rodziców:
  • Rada Rodziców deklaruje dofinansować nagrody
  • Dyrekcja i Rada Pedagogiczna prosi o zgłaszanie się rodziców do udziału w Dniu Naukowca – możliwość umówienia prezentacji / eksperymentu dla jednej klasy na konkretną godzinę
  • Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do p. Hanny Gendery- Mazur i p. Uli Krzesiek.
  • Rada Rodziców deklaruje się sfinansować warsztaty ”Mobilne Obserwatorium” dla klas 7 i 6.

Protokół sporządziła Katarzyna Fronczewska


Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.01.2023 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 08.11.2022 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.09.2022 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 23.05.2022 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 29.03.2022 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.11.2021 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 13.09.2021 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 22.02.2021 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 24.11.2020 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 5.11.2020 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 22.09. 2020 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 18 lutego 2020 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 3 grudnia 2019 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 5 listopada 2019 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 16 września 2019 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 15 maja 2018 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 6 marca 2018 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 14 listopada 2017 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 4 października 2017 r.

Lista obecności z zebrania 11 maja 2017 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 11 maja 2017 r.

Lista obecności z zebrania z 7 marca 2017 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 7 marca 2017 r.

Lista obecności z zebrania 8 listopada 2016 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 8 listopada 2016 r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców z 13 września 2016 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast