Stołówka

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI

W bieżącym roku szkolnym szkoły podstawowe zostały zobowiązane do zapewnienia uczniom gorącego posiłku w ciągu dnia. Korzystanie z tego posiłku jest dobrowolne i odpłatne.

Opłatę za przygotowanie i dowóz posiłku pokrywa organ prowadzący szkołę. Opłatę za wsad do kotła, czyli surowce wykorzystane do przygotowania posiłku pokrywa rodzic. Miasto Poznań jako organ prowadzący określiło jednolity standard gorącego posiłku dla wszystkich szkół podstawowych. Gorącym posiłkiem jest zupa.

Koszt zupy dla rodzica = 3 zł.

Tzw. drugie danie = pełna odpłatność, na dotychczasowych zasadach.

Za przygotowanie i wydawanie posiłków odpowiedzialna jest firma Catering Roberto.

Obiady przechowywane będą w bemarach grzewczych i wydawane na zastawie stołowej w zmodernizowanej stołówce w godzinach od 11:30 do 14:00.

Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednak wyłącznie w godzinach pracy stołówki.

Dla klas 1-3 ustalony zostanie harmonogram spożywania posiłków we współpracy ze świetlicą.

Od dnia 12.09.2022r. kontynuujemy system zamawiania posiłków „zamowposilek.pl” zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Pierwszy film to Jak się zarejestrować

www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM

Zamawianie  i płacenie za posiłki

www.youtube.com/watch?v=Igq2-b5Db7w

oraz instrukcja aplikacji

zamowposilek-public.s3.amazonaws.com/uploads/setting/pdf/4/Instrukcja_zamawiania_posi%C5%82k%C3%B3w_dla_u%C5%BCytkownik%C3%B3w_Zam%C3%B3w_Posi%C5%82ek.pdf

Powiększ tekst
Wysoki kontrast