Stołówka

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI

W roku szkolnym 2023/2024 po dokonaniu analizy ofert ponownie została wybrana jako najkorzystniejsza oferta firmy cateringowej Roberto.

Koszt posiłku:

  • zupa 5 zł (3 zł płaci rodzic, 2 zł dofinansowanie z UMP)
  • drugie danie 11,50 zł
  • dieta specjalna 14 zł
  • woda do posiłku bezpłatnie

Tygodniowy jadłospis będzie dostępny w stołówce szkolnej oraz na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły.

Opłatę za przygotowanie i dowóz posiłku pokrywa organ prowadzący szkołę. Opłatę za wsad do kotła, czyli surowce wykorzystane do przygotowania posiłku pokrywa rodzic. Miasto Poznań jako organ prowadzący określiło jednolity standard gorącego posiłku dla wszystkich szkół podstawowych. Gorącym posiłkiem jest zupa.

Obiady przechowywane będą w bemarach grzewczych i wydawane na zastawie stołowej w zmodernizowanej stołówce w godzinach od 11:30 do 14:00.

Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednak wyłącznie w godzinach pracy stołówki.

Dla klas 1-3 ustalony zostanie harmonogram spożywania posiłków we współpracy ze świetlicą.

Od dnia 08.09.2023 r. kontynuujemy system zamawiania posiłków zamowposilek.pl do godz. 19.00 dnia poprzedniego zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Wydawanie obiadów od 11.09.2023 r.

Pierwszy film to Jak się zarejestrować

www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM

Zamawianie  i płacenie za posiłki

www.youtube.com/watch?v=Igq2-b5Db7w

oraz instrukcja aplikacji

zamowposilek-public.s3.amazonaws.com/uploads/setting/pdf/4/Instrukcja_zamawiania_posi%C5%82k%C3%B3w_dla_u%C5%BCytkownik%C3%B3w_Zam%C3%B3w_Posi%C5%82ek.pdf

Powiększ tekst
Wysoki kontrast