Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: Halina Seifert
Wicedyrektorzy: Teresa Sobczak

Nauczyciele
Edukacja wczesnoszkolna
Buczkowska Jolanta
Formela-Nadolna Marta
Gładysiak Maria
Gudełajtis Lidia
Hałasińska – Szczepańska Katarzyna
Jopek Sylwia
Król Elżbieta
Niedziela Martyna
Ohnsorge Anna
Orzechowska Daria
Wolska Małgorzata

Język polski
Ignatowicz Henryka
Raczyk Marta
Ratajczak Sara
Zdancewicz Hanna
Zakrzewska-Majorczyk Katarzyna 

Matematyka
Gajewska Aleksandra
Wróblewska Marlena

Język angielski
Blimel Anna
Gendera-Mazur Hanna 
Krzesiek Urszula
Strzelecka – Rypniewska Grażyna

Język niemiecki
Hildebrandt Szymon

Biologia/Przyroda
Agnieszka Jarek – Kopczyk

Historia/Historia i społeczeństwo
Gniatkowski Norbert
Ignatowicz Henryka
Seifert Halina

Geografia
Gniatkowski Norbert
Głowacki Jerzy

Chemia
Woźniak Żaneta

Fizyka
Zaborowska Hanna

Muzyka
Przybyłka Izabela

Plastyka
Marta Adamska,
Krzemińska Beata

Wychowanie fizyczne
Andrzejewska Izabella
Piątek Rafał
Trepka Marek
Witoszyński Marek

Zajęcia komputerowe/Informatyka
Buczkowska Jolanta
Hałasińska-Szczepańska Katarzyna
Jopek Sylwia
Król Elżbieta
Zaborowska Hanna
Żurawska Iwona

Technika
Żurawska Iwona

Wiedza o społeczeństwie
Gniatkowski Norbert

Edukacja dla bezpieczeństwa
Gniatkowski Norbert

Doradztwo zawodowe
Jarek – Kopczyk Agnieszka

Religia
Kisiel Witold
Koch Anna

Etyka
Hałasińska-Szczepańska Katarzyna

Wychowanie do życia w rodzinie
Kinga Berdysz

Żeglarstwo
Górna Monika
Kostański Leszek
Żeberski Patryk

Logopeda
Michalska Natalia

Pedagog szkolny
Figaj Bartosz
Sobiech Beata
Szabela Ewelina

Pedagog specjalny
Michalska Natalia

Biblioteka
Ignatowicz Henryka
Katarzyna Zakrzewska-Majorczyk

 

Świetlica
Adamska Marta
Dobrowlańska Małgorzata
Czerniak Patrycja
Juskowiak Katarzyna
Lewińska-Sarna Paulina
Pasternak-Jurkiewicz Joanna
Sobczak Teresa

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
Marta Wirkus

 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast