Grono pedagogiczne

Dyrektor szkoły: Halina Seifert
Wicedyrektorzy: Teresa Sobczak, Katarzyna Hałasińska – Szczepańska

Nauczyciele
Edukacja wczesnoszkolna
Bartkowiak Katarzyna
Binkowska Natalia
Bauza Urszula
Buczkowska Jolanta
Formela-Nadolna Marta
Jopek Sylwia
Król Elżbieta
Wolska Małgorzata

Język polski
Ignatowicz Henryka
Raczyk Marta
Ratajczak Sara
Zdancewicz Hanna
Zakrzewska-Majorczyk Katarzyna 

Matematyka
Gajewska Aleksandra
Wróblewska Marlena
Vengrynowska Malvina

Język angielski
Gendera-Mazur Hanna 
Hałasińska – Szczepańska Katarzyna
Krzesiek Urszula
Strzelecka – Rypniewska Grażyna

Język niemiecki
Gumna Jolanta

Biologia
Agnieszka Jarek – Kopczyk
Teresa Sobczak

Historia/Historia i społeczeństwo
Gniatkowski Norbert
Seifert Halina
Rebelka Mateusz

Geografia
Gniatkowski Norbert
Głowacki Jerzy

Chemia
Woźniak Żaneta

Fizyka
Zaborowska Hanna

Muzyka
Przybyłka Izabela

Plastyka
Marta Adamska,
Kinga Berdysz

Wychowanie fizyczne
Andrzejewska Izabella
Piątek Rafał
Trepka Marek
Witoszyński Marek

Zajęcia komputerowe/Informatyka
Bartkowiak Katarzyna
Binkowska Natalia
Buczkowska Jolanta
Jopek Sylwia
Król Elżbieta
Rebelka Mateusz
Zaborowska Hanna
Żurawska Iwona

Zajęcia techniczne/Technika
Żurawska Iwona

Wiedza o społeczeństwie
Gniatkowski Norbert

Edukacja dla bezpieczeństwa
Gniatkowski Norbert

Doradztwo zawodowe
Jarek – Kopczyk Agnieszka

Religia
Kisiel Witold
Koch Anna
Rebelka Mateusz

Etyka
Ignatowicz Henryka

Wychowanie do życia w rodzinie
Kinga Berdysz

Żeglarstwo
Górna Monika
Kostański Leszek
Żeberski Patryk

Psycholog szkolny
Dymczyk-Siekierska Małgorzata

Logopeda
Koch Anna
Michalska Natalia

Pedagog szkolny
Figaj Bartosz 
Perzyńska- Wabińska Ewa 

Pedagog specjalny
Michalska Natalia 

Biblioteka
Ignatowicz Henryka

Świetlica
Adamska Marta
Dobrowlańska Małgorzata
Czerniak Patrycja
Juskowiak Katarzyna
Jacaszek Joanna
Lewińska-Sarna Paulina
Michalska Natalia
Pasternak-Jurkiewicz Joanna 

Powiększ tekst
Wysoki kontrast