Wymagania edukacyjne

Aktualizacja w związku z rokiem szkolnym 2023/2024

Nauczanie wczesnoszkolne
Wymagania edukacyjna klasa 1

Religia
Wymagania edukacyjne klasa 1
Wymagania edukacyjne klasa 2
Wymagania edukacyjne klasa 3
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Etyka
Przedmiotowy system oceniania

J. Angielski
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych klasy 4-8 2023

Wymagania edukacyjne klasa 1
Wymagania edukacyjne klasa 2
Wymagania edukacyjne klasa 3

J. Niemiecki
Przedmiotowy system oceniania z języków obcych klasy 4-8 2023

J. Polski
Zasady pracy na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8 2023
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Historia
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Matematyka
Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Przyroda
Przedmiotowy system oceniania

Geografia
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Fizyka
Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 7

Wymagania edukacyjne klasa 8

Biologia
Przedmiotowy system oceniania

Chemia
Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Informatyka
Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa

Technika
Przedmiotowy system oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6

Plastyka
Wymagania edukacyjne klasy 4-7

Muzyka

Wychowanie fizyczne
Wymagania edukacyjne klasy 4-8

Powiększ tekst
Wysoki kontrast