“Od grosika do złotówki “

Klasa 2 a i 2b przystąpiła do realizacji programu: “Od grosika do złotówki “.

Jest to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy.

Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje karty pracy tzw. „Dzienniki podróży”, w których dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, finansów i przedsiębiorczości .
Działania podejmowane w ramach programu „Od grosika do złotówki” mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich finanse i bezpieczeństwo, umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Patronatem honorowym projektu jest Ministerstwo Finansów.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast