Kalendarium

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.Rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2022 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2022 r.
3.Ferie zimowe30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
4.Rekolekcje13, 14, 15 marca 2023 r.
5.Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 r.
6.Egzamin ósmoklasisty23, 24, 25 maja 2023 r.
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2023 r.
8.Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

I półrocze – od 1 września 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny – 22 grudnia 2022 r.
Podanie ocen śródrocznych – 18 stycznia 2023 r.

II półrocze – od 1 lutego 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.
Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny – 17 maja 2023 r.
Podanie ocen końcowych – 7 czerwca 2023 r.

 Zebrania z rodzicami:

06 – 08 września 2022 r. 
26 stycznia 2023 r. 
18 maja 2023 r. 

TERMINY KONSULTACJI:
Zgodnie z harmonogramem podanym przez nauczycieli (godzina w tygodniu lub godzina na dwa
tygodnie dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

– 14 października 2022 r.
– 31 października 2022 r.
– 02 stycznia 2023 r.
– 02 maja 2023 r.
– 23 – 25 maja 2023 r.
– 9 czerwca 2023 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast