Kalendarium

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1.Rozpoczęcie roku szkolnego4 września 2023 r.
2.Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
3.Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r.
4.Rekolekcje11 – 13 marca 2024 r.
5.Wiosenna przerwa świąteczna28 marca – 02 kwietnia 2024 r.
6.Egzamin ósmoklasisty14 – 16 maja 2024 r.
7.Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.
8.Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

I półrocze – – od 4 września 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny – 22 grudnia 2023 r.
Podanie ocen śródrocznych – 17 stycznia 2024 r.

II półrocze –od 1 lutego 2024 r. do 21 czerwca 2024 r.
Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, proponowane oceny – 15 maja 2024 r.
Podanie ocen końcowych – 5 czerwca 2024 r.

 Zebrania z rodzicami:

12 – 14 września 2023 r.
20 – 24 listopada 2023 r.
24 – 26 stycznia 2024 r.
22 – 24 maja 2024 r.
Zebrania wg potrzeb – termin podaje wychowawca klasy

TERMINY KONSULTACJI:
Zgodnie z harmonogramem podanym przez nauczycieli (godzina w tygodniu lub godzina na dwa
tygodnie dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

• 2 listopada 2023 r.
• 29 – 30 kwietnia, 2 maja 2024 r.
• 14 –16 maja 2024 egzamin ósmoklasisty
• 31 maja 2024 (piątek po Bożym Ciele)

Powiększ tekst
Wysoki kontrast