Klasa pierwsza żeglarska

Kandydat do klasy żeglarskiej musi posiadać  zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwskazań zdrowotnych i dostarczyć je do szkoły niezależnie
od wniosku o przyjęcie do szkoły.

Test sprawności fizycznej (opis)

Niezbędne wyposażenia osobistego ucznia klasy żeglarskiej (szczegóły dotyczące wyposażenia i wszelkie kwestie organizacyjne zostaną omówione na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się po zakończonym procesie rekrutacji)

 • Pianka długa, grubość 3/4 mm
 • Pianka krótka
 • Buty piankowe żeglarskie wysokie
 • Buty piankowe niskie
 • Lycra UV
 • Rękawiczki żeglarskie bez palców
 • Kurtka regatowa
 • Spodnie żeglarskie/przeciwdeszczowe
 • Czapka, buf (Wszystko dowolnej marki żeglarskiej)

Regulamin organizacji i funkcjonowania klas sportowych SP28

Prezentacja klasy żeglarskiej – informacje

Prezentujemy SZKOLNY POWITALNIK w języku polskimangielskim, oraz ukraińskim!

PRZYPOMINAMY:

8 kwietnia 2024 r.  — 24 kwietnia 2024 r.
Próba sprawności fizycznej obowiązkowej do klasy żeglarskiej:
15 kwietnia (poniedziałek) godz.: 18:00
oraz w rekrutacji uzupełniającej: 6 czerwca (czwartek) godz.: 18:00

Dzieci z obwodu – przyjmowane są  na zgłoszenie z zachowanie poniższych terminów – rodzice składają ZGŁOSZENIE.
Dzieci spoza obwodu oraz do klasy żeglarskiej  – podlegają poniższemu postępowaniu rekrutacyjnemu- rodzice składają WNIOSEK , OŚWIADCZENIA i pisemne potwierdzanie  woli nauki w klasie 1 oraz klasie 1 żeglarskiej,

Zgłoszenie i wniosek można wypełnić korzystając z trzech form zapisu:

 1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
  • wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
  • drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
  • podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:
   • w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
   • zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
 2. poprzez system elektroniczny NABÓR z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego (profil zaufany)
  • wniosek/zgłoszenie  podpisujemy podpisem kwalifikowanym i z wykorzystaniem systemu NABÓR wysyłamy do placówki. Do wniosku należy dołączyć podpisane pozostałe wymagane dokumenty np. oświadczenia i wysłać do placówki.
  • Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.
  • Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa
 3. poprzez wypełnienie papierowego wniosku/zgłoszenia odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z odpowiednimi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Dokumenty rekrutacyjne:

Jak zalogować się przez Login.gov.pl i podpisać wniosek cyfrowo?
Instrukcja elektronicznego złożenia wniosku do szkoły podstawowej

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie I szkoły podstawowej
Terminy rekrutacji – klasa pierwsza 2024/2025
Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Oświadczenia – rekrutacja podstawowa
Oświadczenia – klasy sportowe

Szkolna klauzula informacyjna rekrutacja

UWAGA! Wniosek i zgłoszenia do wydrukowania będzie dostępna na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa w zakładce dokumenty.

Sekcja Żeglarska AZS Poznań (azspoznan.pl)
Sekcja Żeglarska AZS Poznań (@azs_sailing_team) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Powiększ tekst
Wysoki kontrast