Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” w oddziale przedszkolnym

W tym roku szkolnym oddział przedszkolny realizował Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”. Głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Realizacja projektu  przyczyniła się do poszerzenia wiedzy na temat sztuki, oraz świadomości jej odbierania.

Dzięki programowi dzieci poznały różnorodne dzieła sztuki, artystów, oraz nowe techniki malarskie i plastyczne. 

Dzieci chętnie uczestniczyły w „zajęciach o sztuce”.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast